cách dùng lệnh

  1. A

    Mong chỉ giáo chút ít về excel

    Em có bài toán này mong các bác giỏi vi tính giúp em cái. Học rồi nhưng quên mất cửa hàng có bán 20 sản phẩm được đánh dấu từ A1 --> A20. 20 sp trên giá khác nhau. VD: a1 =5, a2 = 8, a3 =4... 1 nhân viên trong ngày bán được 5 sp: A1, A3, A8, A9, A11. Dùng lệnh gì để cho ra giá của sp mỗi khi...
Top