các tình huống khó trong phỏng vấn

  1. xuanhung_xd9

    câu hỏi phỏng vấn khi đi xin việc

    Việc bước vào vòng phỏng vấn thường làm cho người tìm việc rất hồi hộp và lo lắng. Dưới đây là những câu hỏi phỏng vấn thường gặp và những gợi ý trả lời phù hợp có thể giúp ích cho bạn: 1. Hãy tự giới thiệu về Anh/Chị Hãy bao quát 4 lĩnh vực trong cuộc sống của bạn: những năm đầu đời, học...
Quay lại
Top