bôt

  1. B

    Cung cấp Bột cá biển 60% đạm của miền Nam - 0963795836

    Cung cấp Bột cá biển 60% đạm của miền Nam - 0963795836 Miền Trung nước ta tuy lượng cá nhiều và chất lượng cá tốt. Tuy nhiên, mùa đông kéo dài nên lượng bột cá không đủ đáp ứng nhu cầu của các công ty sản xuất Thức ăn gia súc ở các tỉnh phía Bắc. Công ty chúng tôi đặt nhà máy ở Cà Mau, gần cửa...
Top