billie jean

  1. LEQUOCAN

    WITHIN YOU'LL REMAIN - Lời Dịch Anh Việt

    WITHIN YOU'LL REMAIN Tokyo Square Facing the world with an empty heart Đối diện cõi trần bằng con tim trống vắng I could disappear into the dark Anh tan biến vào bóng đêm dày đặc And you were the one Và em chính là người Who could make my dreams come true Tưới mát giấc mơ anh mãi tươi My...
Top