bi quan

  1. Ánh Minh

    Cách để không nản lòng bởi những người bi quan

    Cuộc sống của bạn có sự hiện diện của người bi quan không – một người luôn nghĩ về các mặt tiêu cực của tình huống hơn là mặt tích cực? Nếu bản thân là người lạc quan vui vẻ thì có lẽ bạn khó mà hiểu và đối mặt với cách nhìn của một người bi quan. Phương pháp giúp bạn không nản lòng vì một...
  2. rubi_mos2002

    Sức mạnh tích cực của suy nghĩ tiêu cực

    Nếu bạn muốn đạt được một mục tiêu lớn, hiểu biết thông thường nói rằng hãy suy nghĩ tích cực. Tưởng tượng bản thân bạn có một bài thuyết trình tuyệt vời và hấp thu năng lượng của khán giả. Tưởng tượng về một cuộc phỏng vấn xin việc lý tưởng, và tưởng tượng bản thân bạn đang trên 9 tầng mây khi...
Top Bottom