bảng mã tiếng việt

  1. Newsun

    Phân biệt và hiểu rõ về: "Bảng mã", "Font chữ" và "Kiểu gõ"

    Nhiều bạn còn lúng túng giữa các khái niệm "Bảng mã", "Font chữ" và "Kiểu gõ" dẫn tới một số tùy chọn không đúng. Bài này sẽ giải thích để các bạn hiểu rõ những khái niệm trên. 1. Bảng mã và Font chữ - Bảng mã đại loại là 1 tập hợp nhiều font chữ (hay còn gọi là kiểu chữ) khác nhau có cùng...
  2. Newsun

    Cách chọn bảng mã phù hợp với phông chữ để gõ tiếng Việt

    Hiện nay, khi Unicode đã trở thành chuẩn trên tất cả thiết bị thì vẫn còn nhiều người không hiểu rõ, vẫn bảo thủ dùng bảng mã TCVN3 hay VNI (VD: font .vnTimes hay VNI-Times) khi soạn thảo văn bản gây khó khăn cho người đọc khi máy không có các font lạ thuộc các bảng mã không phải chuẩn Unicode...
Top