atgt

  1. gaconueh2005

    Thí điểm cấp chứng chỉ an toàn giao thông cho học sinh

    Từ sau năm 2015, xây dựng lộ trình đưa giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) vào chương trình đào tạo chính khóa tại các cấp học phổ thông . Đó là một trong những nội dung tại Chương trình phối hợp tăng cường công tác giáo dục ATGT trong trường học cho HS-SV giai đoạn 2013 –...
Top