all that she wants

  1. LEQUOCAN

    ALL THAT SHE WANTS (Lời Dịch Anh Việt) Ace of Base

    ALL THAT SHE WANTS Ace of Base Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/149385482887744/ Bài hát phê phán kiểu phụ nữ lười biếng và thực dụng, những người luôn muốn có con chỉ để được hưởng trợ cấp của chính quyền dành cho bà mẹ đơn thân. Và họ coi đàn ông như những “công...
Quay lại
Top