alicia keys

  1. LEQUOCAN

    IF I AIN'T GOT YOU (Lời Dịch Anh Việt) Alicia Keys

    IF I AIN'T GOT YOU Alicia Keys Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/163879444771681/ Some people live for the fortune Một số người sống vì tài sản lớn Some people live just for the fame Số khác thì chỉ sống cho danh thơm Some people live for the power, yeah Và người...
  2. LEQUOCAN

    FALLIN' (Lời Dịch Anh Việt) Alicia Keys

    FALLIN' Alicia Keys I keep on fallin' in and outta love with you Em cứ rớt vào, cứ rơi ra cuộc tình với anh luôn Sometimes I love ya, sometimes you make me blue Thi thoảng em thương anh, thỉnh thoảng anh làm em buồn Sometimes I feel good, at times I feel used Thấy tuyệt mới đây, thấy bị lợi...
Quay lại
Top