advanced key and mouse recorder

  1. Newsun

    Phần mềm Advanced Key and Mouse Recorder - Tự động click và nhấn phím [Full]

    Advanced Key and Mouse Recorder sẽ ghi lại tất cả các hoạt động của bạn thông qua chuột và bàn phím. Sau đó sẽ thực hiện y chang lại những hành động đó một cách chính xác để giúp bạn làm những công việc lặp đi lặp lại một cách tự động. Đây là một chương trình rất hay mà bạn không thể bỏ qua...
Top