115 câu hỏi

  1. gaconueh2005

    115 câu hỏi và đáp án môn môi trường

    Môi trường 1. Môi trường là gì ? 2. Vì sao cần bảo vệ môi trờng ? 3. Vì sao nói con ngời và môi trờng luôn thống nhất với nhau? 4. Thế nào là cân bằng sinh thái? 5. Vì sao cần khống chế tăng dân số ? 6. Vì sao 5 cuộc khủng hoảng kinh tế lớn hiện nay trên thế giới đều liên quan tới môi...
Top