[Lyrics] 谢谢你的爱 - Xie xie ni de ai - Cám ơn tình yêu của em - Nicholas Tse / 謝霆鋒 / Tạ Đình Phong

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
谢谢你的爱
谢霆峰词
林利南曲
陈俊廷编曲

说再见别说永远再见不会是永远
说爱我别说承诺爱我不需要承诺
不后退就让它心碎宁愿孤独的滋味
不被了解的人最可悲反正爱不爱都有� �
要走也要擦乾眼泪
别问爱过多少人在一起的人
只问爱你有几分
别问太多的伤痕如果不懂伤有多深
别问最爱我的人伤我有多深
现实总是太残忍
我早已付出了灵魂
说再见别说永远再见不会是永远
说爱我别说承诺爱我不需要承诺
不后退就让它心碎宁愿孤独的滋味
不被了解的人最可悲反正爱不爱都有� �
要走也要擦乾眼泪
别问爱过多少人在一起的人
只问爱你有几分
别问太多的伤痕如果不懂伤有多深
别问最爱我的人伤我有多深
现实总是太残忍
我早已付出了灵魂
别问爱过多少人在一起的人
只问爱你有几分
别问太多的伤痕如果不懂伤有多深
最爱我的人伤我有多深
现实总是太残忍
我早已付出了灵魂

---Pinyin---

shuō zài jiàn bié shuō yóng yuǎn zài jiàn bú huì shì yóng yuǎn
shuō ài wǒ bié shuō chéng nuò ài wǒ bù xū yào chéng nuò
bú hòu tuì jiù ràng tā xīn suì nìng yuàn gū dú de zī wèi
bú bèi liáo jiě de rén zuì kě bēi fǎn zhèng ài bu ài dōu yǒu zuì
yào zǒu yě yào cā qián yǎn lèi
bié wèn ài guò duō shǎo rén zài yì qǐ de rén
zhǐ wèn ài nǐ yǒu jǐ fēn
bié wèn tài duō de shāng hén rú guǒ bù dǒng shāng yǒu duō shēn
bié wèn zuì ài wǒ de rén shāng wǒ yǒu duō shēn
xiàn shí zǒng shì tài cán rěn
wǒ záo yǐ fù chū le líng hún
shuō zài jiàn bié shuō yóng yuǎn zài jiàn bú huì shì yóng yuǎn
shuō ài wǒ bié shuō chéng nuò ài wǒ bù xū yào chéng nuò
bú hòu tuì jiù ràng tā xīn suì nìng yuàn gū dú de zī wèi
bú bèi liáo jiě de rén zuì kě bēi fǎn zhèng ài bu ài dōu yǒu zuì
yào zǒu yě yào cā qián yǎn lèi
bié wèn ài guò duō shǎo rén zài yì qǐ de rén
zhǐ wèn ài nǐ yǒu jǐ fēn
bié wèn tài duō de shāng hén rú guǒ bù dǒng shāng yǒu duō shēn
bié wèn zuì ài wǒ de rén shāng wǒ yǒu duō shēn
xiàn shí zǒng shì tài cán rěn
wǒ záo yǐ fù chū le líng hún
bié wèn ài guò duō shǎo rén zài yì qǐ de rén
zhǐ wèn ài nǐ yǒu jǐ fēn
bié wèn tài duō de shāng hén rú guǒ bù dǒng shāng yǒu duō shēn
zuì ài wǒ de rén shāng wǒ yǒu duō shēn
xiàn shí zǒng shì tài cán rěn
wǒ záo yǐ fù chū le líng hún
Cám ơn tình yêu của em

Nói lời từ biệt xin em đừng nói lời vĩnh biệt
Lời từ biệt không thể là lời vĩnh biệt
Nói câu em yêu anh xin đừng nói câu em nhận lời anh
Yêu anh ,em không cần nói nhận lời anh
Không mai này khi em rút lại câu nói đó sẽ làm con tim anh tan nát
Thà rằng anh thử nếm trải mùi vị của sự cô độc
Để mai này anh không là người bị bỏ rơi phải gánh chịu sự đau thương nhất
Dù yêu hay không yêu thì mỗi người trong chúng ta cũng đều mang tội
Dù có cất bước ra đi cũng cần phải lau khô những giọt nước mắt đã rơi
Xin em đừng hỏi anh đã từng yêu bao nhiêu người con gái,đã từng ở bên cạnh những người con gái ấy
Xin chỉ hỏi anh yêu em bao nhiêu phần
Xin em đừng hỏi quá nhiều về những vết thương lòng của anh, nếu như em không thể hiểu hết được chiều sâu của những vết thương đó .
Thực tế với anh lúc này tất cả đều quá tàn nhẫn ,có lẽ anh đã sớm ng
 
×
Quay lại
Top