[Lyrics] 想你的习惯 - Xiang ni de xi guan - Nhớ thói quen của em - Unknown

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
[ti:想你的习惯]
[ar:小宇]

就这样简单你走过来
而我终於明白了
自己为何要存在

慢慢的我已经离不开
因为我已爱上你了
没有任何原因的
如果我说爱你能不能永远相信

这一天我想跟着你
跟你说你最爱的笑话
我想以后都能在一起

每天想着你已变成习惯
一直幻想你在我身边
牵着你的手我和你甜蜜的走
世界宽得有一些无奈
你和我只有一个
该怎么不怕孤单

说好了我们都要勇敢
就算不小心迷路了
也能够听见你的
如果我说爱你能不能永远相信

找到你的幸运多完美(多完美)
所有感觉多特别(多特别)
想带你走到世界边缘(喔)
未来不变

这一天我想跟着你
跟你说你最爱的笑话
我想以后都能在一起

每天想着你已变成习惯
一直幻想你在我身边
牵着你的手我和你甜蜜的走

我和你甜蜜的走

---Pinyin---
[ti:xiǎng nǐ de xí guàn ]
[ar:xiǎo yǔ ]

jiù zhè yàng jiǎn dān nǐ zǒu guò lái
ér wǒ zhōng yú míng bái le
zì jǐ wéi hé yào cún zài

màn màn de wǒ yǐ jīng lí bú kāi
yīn wéi wǒ yǐ ài shàng nǐ le
méi yǒu rèn hé yuán yīn de
rú guǒ wǒ shuō ài nǐ néng bú néng yǒng yuǎn xiàng xìn

zhè yī tiān wǒ xiǎng gēn zhe nǐ
gēn nǐ shuō nǐ zuì ài de xiào huà
wǒ xiǎng yǐ hòu dōu néng zài yī qǐ

měi tiān xiǎng zhe nǐ yǐ biàn chéng xí guàn
yī zhí huàn xiǎng nǐ zài wǒ shēn biān
qiān zhe nǐ de shǒu wǒ hé nǐ tián mì de zǒu
shì jiè kuān dé yǒu yī xiē wú nài
nǐ hé wǒ zhī yǒu yī gè
gāi zěn me bú pà gū dān

shuō hǎo le wǒ men dōu yào yǒng gǎn
jiù suàn bú xiǎo xīn mí lù le
yě néng gòu tīng jiàn nǐ de
rú guǒ wǒ shuō ài nǐ néng bú néng yǒng yuǎn xiàng xìn

zhǎo dào nǐ de xìng yùn duō wán měi (duō wán měi )
suǒ yǒu gǎn jiào duō tè bié (duō tè bié )
xiǎng dài nǐ zǒu dào shì jiè biān yuán (wō )
wèi lái bú biàn

zhè yī tiān wǒ xiǎng gēn zhe nǐ
gēn nǐ shuō nǐ zuì ài de xiào huà
wǒ xiǎng yǐ hòu dōu néng zài yī qǐ

měi tiān xiǎng zhe nǐ yǐ biàn chéng xí guàn
yī zhí huàn xiǎng nǐ zài wǒ shēn biān
qiān zhe nǐ de shǒu wǒ hé nǐ tián mì de zǒu

wǒ hé nǐ tián mì de zǒu
---Engtrans---
Just like this easy You walk towards me

And now I finally realized

For myself to be existent

Slowly I am unable to leave

Because I have falling in love with you

No One Will Be Able To Win

If I Said I Love You

Could I Always Believe

This day I want to follow you

Tell you your favourite jokes

I think from now on we will always be together

Everyday thinking of you has become a habit

Always imagining you are by my side

Holding your hand Me and you walking sweetly

Hey … oh ..

The world\'s widness has some unpleasantness

Me and you only have one

How can we not be scared?

Already said we have to be strong

Even if we carelessly get lost

Still can hear you

If I said I love you

Could I always believe


This day I want to follow you


Tell you your favourite jokes


I think from now on we will always be together


Everyday thinking of you has become a habit


Always imagining you are by my side

Holding your hand Me and you walking sweetly

How lovely I have found your wish


All these feelings are special

Want to take you to the world\'s edge


Future (Future) will not change


This day I want to follow you


Tell you your favourite jokes

I think from now on we will always be together

Everyday thinking of you has become a habit


Always imagining you are by my side


Holding your hand Me and you walking sweetly

Me and you walking sweetly
Thật đơn giản em đã đến bên anh
Và anh cuối cùng đã hiểu được
Lí do vì sao anh tồn tại
Chầm chậm…rồi anh ko thể rời xa em
Vì anh đã trót yêu em
Không có bất cứ một lí do gì cả
Nếu anh nói “anh yêu em”
Em có thể mãi mãi tin?
…ngày hôm nay anh muốn bên em
Kể cho em nghe câu chuyện cười em thích nhất
Và sau này, anh đều muốn bên em
Nhớ em mỗi ngày đã trở thành thói quen của anh rồi
Anh luôn mơ mộng được bên em
Nhẹ nhàng dắt tay em hạnh phúc bước đi..

Có một số thứ đáng tiếc trong thế giới rộng lớn
Anh và em đều chỉ có một
Phải làm sao để không sợ nỗi cô đơn?
Anh đã nói chúng ta đều phải dũng cảm
có thể xem như ko cẩn thận bị lạc đường thôi
Cũng vẫn đủ để có thể nghe được ….
Nếu anh nói “anh yêu em”
Em có thể mãi mãi tin?
…ngày hôm nay anh muốn bên em
Kể cho em nghe câu chuyện cười em thích nhất
Và sau này, anh đều muốn bên em
Nhớ em mỗi ngày đã trở thành thói quen của anh rồi
Anh luôn mơ mộng được bên em
Nhẹ nhàng dắt tay em hạnh phúc bước đi..

Hạnh phúc khi tìm được em sao thật hoàn mỹ
Tất cả cảm giác đều đặc biệt
Muốn đưa em đi đến tận cùng thế giới
Tương lai sẽ không bao giờ thay đổi…^^

Nếu anh nói “anh yêu em”
Em có thể mãi mãi tin?
…ngày hôm nay anh muốn bên em
Kể cho em nghe câu chuyện cười em thích nhất
Và sau này, anh đều muốn bên em
Nhớ em mỗi ngày đã trở thành thói quen của anh rồi
Anh luôn mơ mộng được bên em
Nhẹ nhàng dắt tay em hạnh phúc bước đi..


 

×
Quay lại
Top