[Lyrics] 기다리다 지친다 / Tired Of Waiting - 2PM

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
=== Kanji ===

기다리다 지친다… U Know? 기다리다가 지친다 음~ U Know 넌 넌 내맘아니? 우~
기다리다가 또 지친다 음~ 너는 아직도 날 기억하니? oh~Know
하루가 지나도 난 너를 못 잊어 한달이 지나도 난 너를 못 놔줘
아직도 널 원한 내 맘을 아니? oh~Know~
너를 기다리다 지쳐 미치고 또 하루하루 매일같이 일년이 같고
오~난 나 나 나~ 기다리다가 널 기다리다가 yeah~
금방이라도 니가 다시 올 것만 같고 뒤돌아서면 다시 너를 볼 것만 같아
오~난 나 나 나~ 지쳐 미치고 난 지쳐 미치고 yeah~
니가 올까 봐 또 참는다 oh~yeah 너를 아직도 난 기다린다 oh~yeah
한달이 지나도 난 너를 못 잊어 일년이 지나도 난 너를 못 놔줘
아직도 널 원한 내맘을 아니? oh~Know~
너를 기다리다 지쳐 미치고 또 하루하루 매일같이 일년이 같고
오~난 나 나 나~ 기다리다가 널 기다리다가 yeah~
금방이라도 니가 다시 올것만 같고 뒤돌아서면 다시 너를 볼 것만 같아
오~난 나 나 나~ 지쳐 미치고 난 지쳐 미치고 yeah~
왜 이렇게 난 자꾸 힘든데 머릿속이 복잡해 죽겠네 기다리고 기다리던 나인데 아직도 소식이 없는데
너 땜에 울던 내가 아닌데 나 땜에 떠날 니가 아닌데
어째서 이런 내가 힘든데 어떻게 지금 너무 힘든데
일년이라도 난 기다릴거야 십 년이라도 난 기다릴거야
oh~난 난 난 난 난 난 난 난 기다리다가 난 지쳐도 좋아
너를 기다리다 지쳐 미치고 또 하루하루 매일같이 일년이 같고
오~난 나 나 나~ 기다리다가 널 기다리다가 yeah~
금방이라도 니가 다시 올것만 같고 뒤돌아서면 다시 너를 볼것만 같아
오~난 나 나 나~ 지쳐 미치고 난 지쳐 미치고 yeah~

===Eng.trans====

I’m getting tired of waiting
You know?
Do you know how I feel?

I’m getting tired of waiting
Do you still remember me?

Even as a day goes by, I can’t forget you
Even if a month goes by, I can’t let you go
Do you know that I still want you?

I’m going crazy while waiting for you
Every single day feels like a year
I’m waiting
I’m getting tired of waiting

It feels like you could come back any second
It feels like I could just turn around and see you
I’m just getting tired, I’m just getting tired

I fall asleep in case I see you
I’m still waiting for you
A month could pass and I wouldn’t forget you
A year could pass and I wouldn’t let you go
Do you know how I feel?

I’m going crazy while waiting for you
Every single day feels like a year
I’m waiting
I’m getting tired of waiting

It feels like you could come back any second
It feels like I could just turn around and see you
I’m just getting tired, I’m just getting tired

{RAP}
My head feels so complicated, I could explode
I’m waiting and waiting but no word from you
There’s no way you could leave because of me
It’s so hard for me right now, so hard for me

I’ll wait even if it’s a year
I’ll wait even if it’s 10 years
I don’t care if I get tired of waiting for you

I’m going crazy while waiting for you
Every single day feels like a year
I’m waiting
I’m getting tired of waiting

It feels like you could come back any second
It feels like I could just turn around and see you
I’m just getting tired, I’m just getting tired

===Lời Dịch===

Anh đang mệt mỏi vì đợi chờ
Em biết không?
Em có biết anh cảm thấy như thế nào không?

Anh đang mệt mỏi vì đợi chờ
Em vẫn còn nhớ anh chứ?

Ngay cả khi một ngày trôi qua, anh vẫn chẳng thể quên em
Ngay cả khi một tháng trôi qua, anh vẫn chẳng thể quên em
Em có biết rằng anh vẫn muốn em không?

Anh đang trở nên điên dại khi mòn mỏi chờ em
Một ngày trôi qua tựa như một năm
Anh đang đợi chờ
Anh đang mệt mỏi vì đợi chờ

Điều đó giống như em sẽ quay về bên anh bất cứ giây nào
Điều đó giống như anh có thể quay trở lại và nhìn em
Anh chỉ đang mệt mỏi. Anh chỉ đang mệt mỏi

[RAP]
Đầu anh cảm thấy thật rắc rối, anh có thể nổ tung
Anh đang đợi chờ và đợi chờ, nhưng không một lời hồi âm từ em
Không có cách nào em có thể rời xa mà lỗi lại tại anh
Thật khó với anh bây giờ, thật quá khó với anh

Anh sẽ đợi chờ dù là một năm
Anh vẫn sẽ đợi chờ dù là mười năm đi nữa
Anh không bận tâm đến chuyện anh sẽ mệt mỏi vì đợi chờ em

Anh đang trở nên điên dại khi mòn mỏi chờ em
Một ngày trôi qua tựa như một năm
Anh đang đợi chờ
Anh đang mệt mỏi vì đợi chờ

Điều đó giống như em sẽ quay về bên anh bất cứ giây phút nào
Điều đó giống như anh có thể quay trở lại và nhìn em
Anh chỉ
 

×
Quay lại
Top