[Lyrics] 桥段 - Qiao duan - Đoạn phim cũ - Hoho / 后弦 / Hou Xian

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️[ti: 桥段]
[ar: 后弦]

石板桥,老城角,回忆回到回到那学� �
第三排第三号,坐着传说中的女主角
你看着我,偷着笑,笑我书法练得很� �糕
寥寥草草的字迹怎么去写纸条
想请教,山神庙,谁是你传说的至尊� �

我猜不透,摸不着,桌上刻刻刻着不� �道
打开第一页,字两行,写着悟空悟空� �烦恼
很古老,十六世纪的城墙
让时光,回到爹娘的爹娘
爷爷和她见面的老地方
有他们路人皆知的桥段
二姑娘,十九岁能说会唱
在村口,每天绣着翠鸟鸳鸯
爷爷去挑绸缎一尺三丈

哥伦布当年也和他一样
故事慢慢讲,甜蜜地想象
爱情的电影桥段连场
没弹木吉他,没送玫瑰花
白色恋爱的表达
简单拌着简单,幸福就是这样
好象她种在抽屉里面日记的芳香
爷爷讲的故事慢慢讲,慢慢讲,伴我� �着


想偷偷陪你一起看星星
一起看爸爸放映着的老电影
月亮在水上漂,倒映在石板桥
妈妈的叮嘱忘了多少
想偷偷陪你一起看星星
一起看爸爸放映着的老电影
听你的心在跳,看你的脸在发烧
月亮照亮着我们俩,傻傻的模样


-----Pinyin-----

[ti: qiáo duàn ]
[ar: hòu xián ]

shí bǎn qiáo , lǎo chénɡ jiǎo , huí yì huí dào huí dào nà xué xiào
dì sān pái dì sān hào , zuò zhe chuán shuō zhōnɡ dì nǚ zhǔ jué
nǐ kàn zhe wǒ , tōu zhe xiào , xiào wǒ shū fǎ liàn dé hěn zāo ɡāo
liáo liáo cáo cǎo de zì jì zěn me qù xiě zhǐ tiáo
xiǎnɡ qǐnɡ jiào , shān shén miào , shuí shì nǐ chuán shuō de zhì zūn bǎo

wǒ cāi bú tòu , mō bù zhe , zhuō shànɡ kè kè kè zhe bù zhī dào
dǎ kāi dì yí yè , zì liǎnɡ hánɡ , xiě zhe wù kōnɡ wù kōnɡ de fán nǎo
hěn ɡú lǎo , shí liù shì jì de chénɡ qiánɡ
rànɡ shí ɡuānɡ , huí dào diē niánɡ de diē niánɡ
yé ye hé tā jiàn miàn de lǎo dì fɑnɡ
yǒu tā men lù rén jiē zhī de qiáo duàn
èr ɡū niɑnɡ , shí jiǔ suì nénɡ shuō huì chànɡ
zài cūn kǒu , měi tiān xiù zhe cuì niǎo yuān yānɡ
yé ye qù tiāo chóu duàn yì chǐ sān zhànɡ

ɡē lún bù dānɡ nián yě hé tā yí yànɡ
ɡù shi màn màn jiǎnɡ , tián mì dì xiǎnɡ xiànɡ
ài qínɡ de diàn yǐnɡ qiáo duàn lián chǎnɡ
méi dàn mù jí tā , méi sònɡ méi ɡui huā
bái sè liàn ài de biǎo dá
jiǎn dān bàn zhe jiǎn dān , xìnɡ fú jiù shì zhè yànɡ
hǎo xiànɡ tā zhǒnɡ zài chōu ti lǐ miàn rì jì de fānɡ xiānɡ
yé ye jiǎnɡ de ɡù shi màn màn jiǎnɡ , màn màn jiǎnɡ , bàn wǒ shuì zháo


xiǎnɡ tōu tōu péi nǐ yì qǐ kàn xīnɡ xinɡ
yì qǐ kàn bà bɑ fànɡ yìnɡ zhe de lǎo diàn yǐnɡ
yuè liɑnɡ zài shuǐ shànɡ piāo , dào yìnɡ zài shí bǎn qiáo
mā mɑ de dīnɡ zhǔ wànɡ le duō shǎo
xiǎnɡ tōu tōu péi nǐ yì qǐ kàn xīnɡ xinɡ
yì qǐ kàn bà bɑ fànɡ yìnɡ zhe de lǎo diàn yǐnɡ
tīnɡ nǐ de xīn zài tiào , kàn nǐ de liǎn zài fā shāo
yuè liɑnɡ zhào liànɡ zhe wǒ men liǎnɡ , shǎ shǎ de mú yànɡ
[ti: Đoạn phim cũ]

[ar: Hậu Huyền]

Cây cầu đá, góc thành cũ, hồi ức quay lại ngôi trường đó
Hàng thứ ba, ghế thứ ba, nhân vật nữ chính trong truyền thuyết ngồi đó
Em nhìn tôi, khẽ cười, cười vì thư pháp của anh luyện rất dở
Những nét chữ linh tinh, sao lại viết lên trên giấy
Muốn học hỏi, miếu sơn thần, ai là Chi Tôn Bảo trong truyền thuyết của anh
Anh đoán không ra, nghĩ không được, khắc lên bàn rằng anh không biết
Mở ra trang thứ nhất, dòng thứ hai, viết nên những phiền muộn của Ngộ Không.


Bức tường thành thế kỷ 16 rất cổ lão
Để thời gian như trôi về thời của ông bà
Đây là nơi mà ông đã gặp được bà
Đoạn phim cũ mà mọi người đều biết có họ ở trong đó
Ông đi chọn một thước ba trượng tơ lụa
Vào năm đó Columbus cũng chỉ có từng đó
Câu chuyện chầm chậm kể
Những tưởng tượng ngọt ngào

Tình yêu là bộ phim được ghép bởi những đoạn phim cũ
Không có đánh guitar, không có tặng hoa hồng
Biểu đạt của tình yêu trong sáng
Đơn giản và đơn giản
Hạnh phúc là như thế
Hình như bà còn ép cỏ trong nhật ký
Ông chầm chậm kể chuyện
Chầm chậm kể ru tôi vào giấc ngủ.


Muốn lặng lẽ cùng em ngồi ngắm sao
Cùng nhau xem bộ phim cũ mà ba anh chiếu
Ánh trăng lướt trên mặt nước, đổ sáng trên cầu đá
Mẹ thì đinh ninh đã quên đi rất nhiều
Muốn lặng lẽ cùng em ngồi ngắm sao
Cùng nhau xem bộ phim cũ mà ba anh chiếu
Nghe thấy tim em đập, nhìn thấy mặt em đỏ
Ánh trăng đang chiếu sáng hai chúng ta
Hai bóng hình ngốc nghếch.


 
×
Top