[Lyrics] I'm Always Dreaming of You (ft. Tommy Page) - Sally Yeh / 葉蒨文 / Diệp Thiên Văn

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Tommy: I remember noticing you first.
No one knew that I was looking at you.
Kept a disguise for fear inside. You didn't feel it too.

Sally: Couldn't tell you what it was you did.
Your presence made a standing still in time.
Taken by your stare, I said a prayer.
Someday you'll be mine.

Tommy: Well someone was watching,
someone was listening someone answered me.

Together: Now that I found you.
I can't live without you baby, oh baby.
I'm always dreaming of you.
You're my mind, everywhere I go.
And baby don't you know.
Just what my world's been going through.
I try to stop my thoughts, but that would be a lie.
And I can't deny it's true. I'm always dreaming of you*

Sally: Nothing seems to matter anymore.
Everyone I meet is not you (no one compares to you).
Life's not the same

Together: I don't complain, now that love feels true.

Repeat **

Both: Well someone was watching,
someone was listening someone answered me.
Now that I found you. I can't live without you baby, oh baby.

Sally: I'm always dreaming of you.
Tommy: I'm always dreaming of you.
You're on my mind,
Sally: You're on my mind
Tommy: Everywhere I go.
Both: And baby don't you know.
Sally: Just what my world's been going through.
Tommy: Just what my world's been going through.
I try to stop my thoughts,
Sally: Try to stop my thoughts
Tommy: But that would be a lie.
Both: And I can't deny it's true. I'm always dreaming of you

Tommy: You're on my mind
Sally: You're on my mind
Tommy: Everywhere I go.

Both: And baby don't you know.
Tommy: Just what my world's been going through.

Sally: Just what my world's been going through.

Tommy: I try to stop my thoughts,
But that would be a lie.

Both: And I can't deny it's true.
I'm always dreaming of you
I'm always dreaming of you
Tommy: anh luôn chú ý đến em đầu tiên.
Chẳng ai biết rằng anh đã nhìn em.
Giữ một vỏ bọc cho nỗi e dè bên trong. Em đã không cảm thấy điều đó.

Sally: Không thể nói cùng anh đó là những gì anh đã làm.
Sự xuất hiện của anh làm thời gian ngưng đọng.
bởi cái nhìn của anh, em đã nguyện cầu
Ngày nào đó anh sẽ là của em

Tommy: Vài người đã dõi theo,
một số lắng nghe và một số đã trả lời anh.

Together: Giờ đây ta đã tìm thấy nhau.
Ta không thể sống thiếu nhau được, ôi người yêu
Ta luôn mơ về em.
Em trong tâm trí tôi bất cứ nơi đâu tôi đến
người yêu ơi em có biết.
là những gì mà thế giới của anh đang trải qua.
Anh cố gắng ngừng những suy nghĩ, nhưng đó là lời nói dối
và anh không thể phủ nhận đó là sự thật. Anh luôn mơ về em*

Sally: Chẳng có gì là vấn đề nữa
Nhưng người em gặp không là anh (chẳng ai sánh được với anh).
Và dòng đời thì không như nhau

Together: Anh không phàn này, Giờ đây tình yêu cảm thấy sao chân thật.

[lặp lại]**

Both: Vài người đã dõi theo,
một số lắng nghe và một số đã trả lời anh.
Giờ đây anh đã tìm thấy em. Anh không thể sống thiếu em được, người yêu ơi

Sally: Em luôn mơ về anh.
Tommy: Anh luôn mơ về em.
Em trong tâm trí anh,
Sally: Anh trong tâm trí em
Tommy: Bất cứ đâu anh đế.
Both: Người yêu ơi em có biết.
Sally: là những gì thế giới của em đang trải qua.
Tommy: (anh cũng vậy).
Cố gắng ngừng những nghĩ suy,
Sally: []
Tommy: Nhưng đó là lời nói dối.
Both: Và anh không thể phủ nhận đó là sự thật. Anh luôn mơ về emBoth: Anh không thể phủ nhận sự thật
anh luôn mơ về em

 

×
Quay lại
Top