[Lyrics] 如果你还爱我 - If you still love me - Nếu em vẫn còn yêu anh - Guang Liang / Michael Wong / 光良

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️[ti:如果你还爱我]
[ar+mu+ly:光良]

我带着一颗疲惫的心走了
我知道自己在你心里已不重要
虽然我们曾经相聚过
也许对于你来说
已经没有什么值得回忆

我带着一颗沉重的心走了
我知道自己没有勇气道别离
虽然我们曾经拥有过
但是对于你来说
已经没有什么值得回忆
难道早以注定
不能真正拥有你
难道我真心付出一切
只为了承受孤单和寂寞

我知道你不敢对我坦白
是不要看到我的伤怀
虽然你没有说要离开我
我已经感到你不再属于我
如果你还爱我
你不会对我如此的冷漠
又怎会让我在漫漫长夜独自徘徊
如果你还爱我
你不会对我如此的冷漠

我只能含着眼泪
默默的离开
_________________________
wǒ dài zhe yì kē pí bèi de xīn zǒu le
wǒ zhī dào zì jǐ zài nǐ xīn lǐ yǐ bú zhòng yào
suī rán wǒ men céng jīng xiāng jù guò
yé xǔ duì yú nǐ lái shuō
yǐ jīng méi yǒu shén me zhí dé huí yì
wǒ dài zhe yì kē chén zhòng de xīn zǒu le

wǒ zhī dào zì jǐ méi yǒu yǒng qì dào bié lí
suī rán wǒ men céng jīng yōng yǒu guò
dàn shì duì yú nǐ lái shuō
yǐ jīng méi yǒu shén me zhí dé huí yì
nán dào zǎo yǐ zhù dìng
bù néng zhēn zhèng yōng yǒu nǐ
nán dào wǒ zhēn xīn fù chū yì qiè
zhǐ wèi le chéng shòu gū dān hé jì mò
wǒ zhī dào nǐ bù gǎn duì wǒ tǎn bái

shì bú yào kàn dào wǒ de shāng huái
suī rán nǐ méi yǒu shuō yào lí kāi wǒ
wǒ yǐ jīng gǎn dào nǐ bú zài shǔ yú wǒ
rú guǒ nǐ hái ài wǒ
nǐ bú huì duì wǒ rú cǐ de lěng mò
yòu zěn huì ràng wǒ zài màn màn cháng yè dú zì pái huái
rú guǒ nǐ hái ài wǒ
nǐ bú huì duì wǒ rú cǐ de lěng mò
wǒ zhǐ néng hán zhuó yǎn lèi

mò mò de lí kāi
___________________________
If You Still Love Me

I left with an exhausted heart
I know that I'm no longer important in your heart
Although we've been together before
Perhaps to you
Everything is meaningless to be remembered

I left with a heavy heart
I know I don't have the courage to leave
Although we have it all before
Perhaps to you
Everything is meaningless to be remembered
Is it all destined
Can't have you for real
Is it destined that I gave you everything
To endure loneliness?

I know that you don't dare to be truthful to me
Is because you don't wanna hurt me
Even though you didn't say you wanna leave me
I already felt that you're not mine anymore
If you still love me
You wouln't treat me so coldly
How can you let me pace back and forth alone in the endless night?
If you still love me
You wouln't treat me so coldly

I can only hold my tears back
And silently leave
[ti: Nếu em vẫn còn yêu anh]
[ar+mu+ly: Quang Lương]

Anh ra đi với trái tim mệt mỏi
Anh biết mình, không quan trọng với em
Dù đôi ta cũng đã từng yêu nhau

Có lẽ đối với em mà nói
Không còn gì đáng ghi nhớ nữa đâu
Anh ra đi với trái tim nặng nhọc
Anh biết mình chẳng thể nói chia li
Tuy đôi ta đã từng thuộc về nhau
Có lẽ đối với em mà nói
Không còn gì đáng ghi nhớ nữa đâu
Lẽ nào sớm đã xác định sẵn
Chẳng thế nào để anh có được em

Khi thật lòng để đánh đổi tất cả
Chỉ vì chịu đựng nỗi cô đơn
Anh biết em không dám nói với anh
Có phải em nhìn đã nhìn thấy nỗi đau của anh
Mặc dù em không nói muốn bỏ anh đi
Nhưng anh đã cảm thấy em không còn thuộc về anh

Nếu như em vẫn còn yêu anh
Thì em đã không lạnh nhạt như vậy

Rồi để anh bài hoài trong đêm dài vô tận
Nếu như em vẫn còn yêu anh
Thì em đã không lạnh nhạt như vậy
Anh chỉ có thể cầm nước mắt ra đi


 
×
Quay lại
Top