[Lyrics] 恭喜恭喜 - Gong xi gong xi - Chúc mừng chúc mừng - Unknown

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️每条大街小巷
每个人的嘴里
见面第一句话
就是恭喜恭喜
恭喜恭喜恭喜你呀
恭喜恭喜恭喜你

冬天已到尽头

真是好的消息
温暖的春风
就要吹醒大地
恭喜恭喜恭喜你呀
恭喜恭喜恭喜你

浩浩冰雪融解
眼看梅花吐蕊
漫漫长夜过去

听到一声鸡啼
恭喜恭喜恭喜你呀
恭喜恭喜恭喜你

经过多少困难
历经多少磨练
多少心儿盼望
盼望春的消息
恭喜恭喜恭喜你呀

恭喜恭喜恭喜你

----Pinyin-----

Mi hao ta zhe xeo shen
Mie co ren tie xue li
zhen mei tie zhie truy hoan
chou su gong xi gong xi
gong xi gong xi gong xi ni ya
gong xi gong xi gong xi ni


Tung zhen zia tao zhinh zong
Tran xu hao ni zhao xi
Hua ran fong to truy fong
Truu trao xuy xin ta ti
gong xi gong xi gong xi ni ya
gong xi gong xi gong xi ni
....
Hao hao bu zhe gong zhe

zhi kan mie hoa tu ruey
Man man hoa zhe kua lua
Thing tao yin zhen xi ti
gong xi gong xi gong xi ni ya
gong xi gong xi gong xi ni

Xing wua tua xao kuan nuan
Xing li tua xao mua lian
Tua xao xing e pan wan

Ye e tian xing xiao xi
gong xi gong xi gong xi ni ya
gong xi gong xi gong xi ni
gong xi gong xi gong xi ni ya
gong xi gong xi gong xi ni

---Engtrans-----

In every avenue and street
From the mouth of everyone

The first sentence when we meet
Are congratulations
Congratulations, congratulations, congratulations to you
Congratulations, congratulations, congratulations to you

The winter has come to an end
That’s really good news
The warm breeze of the spring
Will wake up the earth

Congratulations, congratulations, congratulations to you
Congratulations, congratulations, congratulations to you

The heavy snow has melt
The plums are about to bossom
The endless dark night is over
We hear the crowing of a rooster
Congratulations, congratulations, congratulations to you
Congratulations, congratulations, congratulations to you


After so much difficuty
With so much discipline
How many hearts are looking forward
To the news of spring
Congratulations, congratulations, congratulations to you
Congratulations, congratulations, congratulations to you
Từng ngõ nhỏ phố lớn

Trên môi mỗi người
Lời đầu tiên khi gặp nhau
Là cung hỉ cung hỉ
Chúc mừng chúc mừng chúc mừng
Chúc mừng chúc mừng chúc mừng bạn

Mùa đông đã đi qua
Thật là tin tốt đẹp
Làn gió xuân sao ấm nồng

Làm bừng tỉnh cả thế gian
Chúc mừng chúc mừng chúc mừng
Chúc mừng chúc mừng chúc mừng bạn

Vùng băng tuyết cũg đã tan
Ngắm nhìn mai hoa đua nở
Đêm dài đã qua đi
Đâu đây tiếng gà gáy
Chúc mừng chúc mừng chúc mừng

Chúc mừng chúc mừng chúc mừng bạn

Sau bao khó nhọc
Sau bao luyện rèn
Bao trái tim non trẻ hi vọng
Đón mong mùa xuân về
Chúc mừng chúc mừng chúc mừng
Chúc mừng chúc mừng chúc mừng bạn 
×
Quay lại
Top