[Lyrics] 别再为他流泪/ Don't Cry For Him Anymore / Đừng Khóc Vì Người Ấy Nữa - - Fish Leong - 梁靜茹 - Lươn

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
[ti: 别再为他流泪]
[ar: 梁靜茹]
[ly: 黄婷]
[mu: 易桀齐]
[ed: 吴庆隆]

你走了太久一定很累
他错了不该你来面对
离开他就好 就算了
心情很干脆
他其实没有那么绝对
远一点你就看出真伪
离开他不等于你的世界会崩溃
转个弯你还能飞

就别再为他流泪
别再让他操控你的伤悲
就算有一点愚昧 一点点后悔
也不要太狼狈
他不值得你的泪
把那遗憾留在大雨的街
你曾在迷失的旅途中盲目追
以后为自己醉

每段感情都非常珍贵
他的好你就放在心扉
记得有个人曾让你 那样的心醉
你笑了照亮夜幕的黑
什么梦都不比你的美
多少年以后想起他还有些体会
那些你已无所谓

就别再为他流泪
别再让他操控你的伤悲
就算有一点愚昧 一点点后悔
也不要太狼狈
他不值得你的泪
把那遗憾留在大雨的街
你曾在迷失的旅途中盲目追
以后为自己醉

就别再为他流泪
别再让他操控你的伤悲
就算有一点愚昧 一点点后悔
也不要太狼狈
他不值得你的泪
把那遗憾留在大雨的街
你曾在迷失的旅途中盲目追
以后管他是谁

---Pinyin---

[ti: bié zài wéi tā liú lèi ]
[ar: liáng jìng rú ]
[ly: huáng tíng ]
[mu: yì jié qí ]
[ed: wú qìng lóng ]

nǐ zǒu le tài jiǔ yí dìng hěn lèi
tā cuò le bù gāi nǐ lái miàn duì
lí kāi tā jiù hǎo jiù suàn le
xīn qíng hěn gān cuì
tā qí shí méi yǒu nà me jué duì
yuǎn yì diǎn nǐ jiù kàn chū zhēn wěi
lí kāi tā bù děng yú nǐ de shì jiè huì bēng kuì
zhuǎn gè wān nǐ hái néng fēi

jiù bié zài wéi tā liú lèi
bié zài ràng tā cāo kòng nǐ de shāng bēi
jiù suàn yǒu yì diǎn yú mèi yì diǎn diǎn hòu huǐ
yě bú yào tài láng bèi
tā bù zhí dé nǐ de lèi
bǎ nà yí hàn liú zài dà yǔ de jiē
nǐ céng zài mí shī de lǚ tú zhōng máng mù zhuī
yǐ hòu wéi zì jǐ zuì

měi duàn gǎn qíng dōu fēi cháng zhēn guì
tā de hǎo nǐ jiù fàng zài xīn fēi
jì dé yǒu gè rén céng ràng nǐ nà yàng de xīn zuì
nǐ xiào le zhào liàng yè mù de hēi
shén me mèng dōu bù bǐ nǐ de měi
duō shǎo nián yǐ hòu xiǎng qǐ tā hái yǒu xiē tǐ huì
nà xiē nǐ yǐ wú suǒ wèi

jiù bié zài wéi tā liú lèi
bié zài ràng tā cāo kòng nǐ de shāng bēi
jiù suàn yǒu yì diǎn yú mèi yì diǎn diǎn hòu huǐ
yě bú yào tài láng bèi
tā bù zhí dé nǐ de lèi
bǎ nà yí hàn liú zài dà yǔ de jiē
nǐ céng zài mí shī de lǚ tú zhōng máng mù zhuī
yǐ hòu wéi zì jǐ zuì

jiù bié zài wéi tā liú lèi
bié zài ràng tā cāo kòng nǐ de shāng bēi
jiù suàn yǒu yì diǎn yú mèi yì diǎn diǎn hòu huǐ
yě bú yào tài láng bèi
tā bù zhí dé nǐ de lèi
bǎ nà yí hàn liú zài dà yǔ de jiē
nǐ céng zài mí shī de lǚ tú zhōng máng mù zhuī
yǐ hòu guǎn tā shì shuí

---Engtrans---

DON'T CRY FOR HIM ANYMORE!!! --- FISH LEONG

Having walked for a long time, you must be very tired.
He made a mistake, so you're not the one who have to face it.
Just leave him, and let it be. Feeling at ease inside.


Actually, he's also not so absolute.
Standing further away, you'll see what is true, and what is fake.
Leaving him doesn't mean your world will crash down.
Let move on, you still can fly.
So don't cry for him anymore
Don't let him control your sadness any longer.
Even if you might feel a silver of ache and regret in your heart.
Don't let yourself get overly down.


He doesn't deserve your tears.
Let the heavy rain wash away your regrets.
You've been chasing blindly in the lost journey.
From now on, you'll only get drunk for yourself.

Every relationship is very precious, just keep his good in your mind.
Remember someone has made you so broken-hearted.
Your smile lights up the the darkness of the night sky.
There is no other dreams that is more beautiful than you.

A few year later, he'll realize what he has missed with the passing of years.
From now on, don't care about who he is anymore....
[ti: Đừng khóc vì người ấy nữa]
[ar: Lương Tịnh Như]
[ly: Hoàng Đình]
[mu: Dịch Kiệt Tề]
[ed: Ngô Khánh Long]

Đi lâu rồi, có lẽ em đã mệt
Anh ta sai, em đâu phải hứng chịu
Chia tay đi là được, hãy quên đi
Tâm tình rất nhẹ nhàng
Anh ta kỳ thực cũng chả có gì tuyệt đối
Nhìn xa một chút rồi em sẽ nhận ra
Chia tay anh ta thế giới chẳng sụp đổ
Dời xa rồi em vẫn có thể bay

Hãy đừng khóc vì anh ta thêm nữa
Đừng để anh ta thao túng nỗi buồn của em
Dù có chút sai lầm, có chút hối hận
Cũng đừng quá bối rối
Anh ta không xứng với nước mắt của em
Hãy để sự tiếc nhớ trong cơn mưa trên phố
Em đã từng mù quáng theo đuổi
Để rồi cuối cùng lại tự mình chuốc lấy

Mỗi cuộc tình đều rất là đáng quí
Anh ta tốt với em hãy lưu lại trong tim
Hãy nhớ lấy có người từng làm tim em tan nát như thế
Hãy cười lên em để thắp sáng màn đêm
Giấc mơ nào cũng không đẹp bằng em
Nhiều năm sau rồi nhớ lai anh ta
Những điều với em đã trở thành vô nghĩa

Hãy đừng khóc vì anh ta thêm nữa
Đừng để anh ta thao túng nỗi buồn của em
Dù có chút sai lầm, có chút hối hận
Cũng đừng quá bối rối
Anh ta không xứng với nước mắt của em
Hãy để sự tiếc nhớ trong cơn mưa trên phố
Em đã từng mù quáng theo đuổi
Để rồi cuối cùng lại tự mình chuốc lấy

Hãy đừng khóc vì anh ta thêm nữa
Đừng để anh ta thao túng nỗi buồn của em
Dù có chút sai lầm, có chút hối hận
Cũng đừng quá bối rối
Anh ta không xứng với nước mắt của em
Hãy để sự tiếc nhớ trong cơn mưa trên phố
Em đã từng mù quáng theo đuổi
Để rồi cuối cùng lại tự mình chuốc lấy
Sau
 
×
Quay lại
Top