[Lyrics] 박수쳐 / Clap Your Hands - 2NE1

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️(¯`»Kanji«´¯)

박수쳐 박수쳐

박수쳐 모두 박수쳐
박수쳐 모두 박수쳐

내가 어디에서 무엇을 하던
걱정 근심 따윈 버리고 다 손뼉쳐


자 이제 손을 높이 들자 (u-huh)
크게 치는 사람 오늘 승자 (u-huh) (2NE1)
함께 놀자 혼자 있는 사람 모두 빨리 부르자

이 답답한 도시에서 벗어나자 박자에 맞춰 모두다
우리는 우리 밖으로 탈출한 사자
I wanna rock your body

오늘 하루는 잠시 미쳐봐 (oh)

몸이 뜨거워질때까지 뛰어봐 (oh)
우리 만나면 (A-yo)
나의 손 너의 손 부딪쳐보자

오늘 하루는 잠시 미미-미쳐봐 (oh)
욕심 따위는 모두 이이-잊어봐 (oh)
모두 신나면 (A-yo) We like a champion
모두 준비 됐어 (u-huh)

박수쳐 박수쳐 모두 손을 올리고

저 하늘에게 말을 걸어봐
박수쳐 박수쳐
이제부터 시작이야

K-O-R-E-A-eh-eh-eh
Eh-eh-eh-eh
Eh-eh-eh-eh

(¯`»Romaji«´¯)


Bak su cho
bak su cho
Bak su cho mo du bak su cho
Bak su cho mo du bak su cho

Ne ga o di e so mu o sul ha don
Kok jong gun shim ta won bo ri go da son pyok cho
Ja i je so nul no pi dul ja (u-huh)

Ku ge chi nun sa ram o nul

sung ja (u-huh) (2ne1)
Ham ke nol ja hun ja it nun
sa ram mo du pa li bu ru ja

I dap dap han do shi e so
bo so na ja bak ja e ma cho mo du da
u ri nun u ri ba ku ro tat chul han sa ja
I wanna rock your body

O nul ha ru nun jam shi mi cho bwa (oh)

i go wo jil de ka ji twi o bwa (oh)
U ri ma na myon (A-yo)
Na ye son no ye son bu di cho bo ja
O nul ha ru nun jam shi mi mi mi cho bwa (oh)
Yok shim ta wi nun mo du i i i jo bwa (oh)
Mo du shi na myon (A-yo)
We like a champion, Mo du jun bi dwe so (u-huh)
Bak su cho
bak su cho

mo du son nul o li go
Jo ha nu re ge ma rul go ro bwa
Bak su cho
bak su cho
I je bu to shi jag i ya
K-O-R-E-A
eh eh eh eh eh eh

(¯`»EngTrans«´¯)


Clap your hands, clap your hands
Clap your hands, everybody clap your hands
Clap your hands, everybody clap your hands

Let go of your worries, concerns and such
And everybody clap your hands

Now let's hold our hands up high (uh-huh)
People who clap loudly are winners today (uh-huh) (2NE1)

Let's play together, hurry and call out everyone who's alone

Let's break free from this suffocating city, everyone go with the beat
We, we are lions that have broken free
I wanna rock your body

Go crazy just for today (oh)
Run until your body feels hot (oh)
When we meet (A-yo)
Hit your hand against mine


G-g-go crazy just for today (oh)
F-f-forget about greed and things like that
When everyone is excited (A-yo) We like a champion
We're all ready (uh-huh)

Clap your hands, clap your hands, everybody throw your hands in the air
Strike up a conversation with the sky

Clap your hands, clap your hands

This is the beginning

K-O-R-E-A-eh-eh-eh
Eh-eh-eh-eh
Eh-eh-eh-eh
Vỗ tay nào, vỗ tay nào bạn ơi
Vỗ tay nào, mọi người cùng vỗ tay nào
Vỗ tay nào, mọi người cùng vỗ tay nào


Hãy gạt đi những lo lắng trong bạn, những phiền muộn hay những thứ đại loại thế
Và mọi người cùng vỗ tay nào

Giờ hãy cùng giơ tay chúng ta lên cao nào
Người nào vỗ to là những người chiến thắng hôm nay
Hãy cùng nhau tưng bừng, nhanh chân lên và vẫy gọi những ai đang cô đơn

Hãy tận hưởng tự do từ thành phố ngột ngạt này, mọi người lướt cùng nhịp điệu nào
Chúng ta, chúng ta là những con sư tử xổng chuồng

Tôi muốn khiến người bạn lắc lư quay cuồng

Hãy điên dại chỉ hôm nay thôi
Chạy miết đến khi người bạn nóng ran lên
Khi chúng ta gặp nhau
Cùng đập tay với nhau nhé

Hãy điên dại chỉ hôm nay thôi
Quên đi sự tham lam và những gì giống thế
Khi mọi người tồn tại trên đời này

Chúng ta như nhà vô địch
Tất cả chúng ta đều đã sẵn sàng hết rồi

Vỗ tay nào, vỗ tay nào bạn ơi, mọi người cùng lướt cánh tay theo chiều gió
Đánh động đến ông trời

Vỗ tay nào, vỗ tay nào bạn ơi
Đây là sự khởi đầu mới

H-À-N-Q-U-Ố-C-eh-eh-eh

Eh-eh-eh-eh
Eh-eh-eh-eh

 

×
Quay lại
Top