[Lyrics] Chuột yêu gạo ( 老鼠爱大米 ) - Hương Hương / Xiang Xiang / 香香

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️[ti: 老鼠爱大米]
[ar: 香香]

我听见你的声音
有种特别的感觉
让我不断想不敢再忘记你
我记得有一个人
永远留在我心中

哪怕只能够这样的想你
如果真的有一天
爱情理想会实现
我会加倍努力好好对你永远不改变
不管路有多么远
一定会让它实现
我会轻轻在你耳边对你说(对你说)

我爱你爱着你

就像老鼠爱大米
不管有多少风雨我都会依然陪着你
我想你想着你
不管有多么的苦
只要能让你开心我什么都愿意
这样爱你-Pinyin--


[ti: láo shǔ ài dà mǐ ]
[ar: xiāng xiāng ]

wǒ tīng jiàn nǐ de shēng yīn
yǒu zhǒng tè bié de gǎn jué
ràng wǒ bú duàn xiǎng bù gǎn zài wàng jì nǐ
wǒ jì dé yǒu yí gè rén
yóng yuǎn liú zài wǒ xīn zhōng
nǎ pà zhǐ néng gòu zhè yàng de xiǎng nǐ

rú guǒ zhēn de yǒu yì tiān
ài qíng lí xiǎng huì shí xiàn
wǒ huì jiā bèi nǔ lì hǎo hǎo duì nǐ yóng yuǎn bù gǎi biàn
bù guǎn lù yǒu duō me yuǎn
yí dìng huì ràng tā shí xiàn
wǒ huì qīng qīng zài nǐ ěr biān duì nǐ shuō ( duì nǐ shuō )

wǒ ài nǐ ài zhe nǐ
jiù xiàng láo shǔ ài dà mǐ

bù guǎn yǒu duō shǎo fēng yǔ wǒ dū huì yī rán péi zhe nǐ
wǒ xiǎng nǐ xiǎng zhe nǐ
bù guǎn yǒu duō me de kǔ
zhǐ yào néng ràng nǐ kāi xīn wǒ shén me dōu yuàn yì
zhè yàng ài nǐ
[ti: Chuột yêu gạo]
[ar: Hương Hương]


Em nghe thấy tiếng nói của anh
Thấy có một cảm giác đặc biệt
Để cho em không ngừng
Và không quên nhớ anh
Em nhớ rằng đã có một người
Vĩnh viễn lưu lại trong tim em
Và có lẽ cũng chỉ có cách này
Để cho em mãi vẫn nhớ về anh

Nếu như thật sự có một ngày
Lý tưởng tình yêu thành hiện thực
Em tự mình sẽ cố gắng bội phần
Luôn đối tốt với anh không thay đổi
Chẳng quản ngại dù đường có bao xa
Em nhất định biến nó thành hiện thực
Em sẽ tới, nói nhẹ bên tai anh

Em yêu anh luôn vẫn yêu anh

Giống như là bầy chuột yêu thóc gạo
Chẳng quản ngại dù có bao mưa nắng
Em vẫn luôn kề cận bên cạnh anh
Em nhớ anh vẫn luôn nhớ anh
Chẳng quản ngại dù có bao đau khổ
Chỉ cần anh mãi luôn luôn vui vẻ
Em nguyện ý làm tất cả mọi điều
Em yêu anh, yêu như thế đó


 
×
Quay lại
Top