[Lyrics] Can You Feel My World - Wang Lee Hom / 王力宏 / Vương Lực Hoành

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️你只喜欢我微笑 你决定我的需要
我要怎样说才好 我不是为你制造

关心像是泥沼 拉我往下掉
爱是漂亮的口号 透过你的眼角


你把我的喜好 随便删掉 变成你要的调调
你把我的喜好 随便删掉 变成你要的调调

我的烦恼 我的骄傲 你却不明了

Can you feel my world? 怎样爱你才好 毕竟黑豹 需要自由奔跑
Can you take my hands?不能满足于拥抱

Can you feel my world? 真诚你会感觉到
真实的我没有办法伪造
真诚你会感觉到

并不想讨好 你才觉得我重要

你只要我有礼貌 其它假装看不到
我要怎么说才好 当我的情绪低潮
关心像是泥沼 拉我往下掉

爱是漂亮的口号 透过你的眼角
你把我的喜好 随便删掉 变成你要的调调
你为我好 我知道 我都知道
我的烦恼 我的骄傲 你却不明了怎样爱你才好 毕竟黑豹 需要自由奔跑
不能满足于拥抱
I cannot be satisfied with hugs

I keep on comin' back for more


日日夜夜我闭着双眼祈祷
为什么只有我的音乐能够让我依靠
我知道我的世界已经变得越来越小

跑不掉 逃不了 怎样面带着微笑
怎么面对着你才好 怎么眼泪都在掉

怎么嘴嘟着好严肃这
不是哭着就好
什么旋律在我的脑袋一直转一直绕

意志力一直撑着我 再一次祷告

帮助我


Can you feel my world? (Feel my world)
Can you feel my world? (Feel my world)
真实的我没有办法伪造
Can you take my hands? (Take my hands)
Can you take my hands? (Take my hands)
真诚你会感觉到

Can you feel my world? 真实的我没办法伪造


并不想讨好 (想讨好) 你才觉得我重要
(你才觉得我重要)
Can you feel my world? (我一点都不重要)
真实的我没有办法伪造
Can you take my hands? 真诚你会感觉到 (会感觉到)
Can you feel my world? 真实的我没办法伪造

并不想讨好 你才觉得我重要
-------------------------------Eng Trans:
You only like my smile, you decide my needs on my behalf
How do I say this? I have not been created for you

Your concern is like quicksand, sucking me down
Love is but a beautiful phrase, through the corner of your eyes
You treat my preferences lightly, changing it to your style
I know you mean well, I do know

My frustrations, my pride, you do not understand


What is the best way to love you? Like a panther needs the freedom to run
I cannot be satisfied with hugs

Can you feel my world? The real me is one that cannot be forged
Can you take my hands? With sincerity you should be able to feel it
Can you feel my world? The real me is one that cannot be forged

I do not want to have to please you, before you realize my importance


You only expect me to be polite, you turn a blind eye to the other aspects
How do I say this? When my mood is down and low


Your concern is like quicksand, sucking me down
Love is but a beautiful phrase, through the corner of your eyes
You treat my preferences lightly, changing it to your style
I know you mean well, I do know
My frustrations, my pride, you do not understandWhat is the best way to love you? Like a panther needs the freedom to run
I cannot be satisfied with hugs

I keep on comin' back for more
I keep on comin' back for more, yo


Day and night I close my eyes in prayer
How come my music is my only solace?

I know my world is becoming smaller and smaller
Cannot run away, cannot escape, how can I wear a smile?


What is the best way to face you? Why are all my tears falling?

Why are your lips pursed in a serious manner?
Why don't you cry it out?
What is that melody spinning and turning in my head?
The will keeps me going, I will pray once again


Help

Can you feel my world? (Feel my world)
The real me is one that cannot be forged
Can you take my hands? (Take my hands)

With sincerity you should be able to feel it
Can you feel my world? The real me is one that cannot be forgedI do not want to have to please you (to please you), before you realize my importance
(Only then will you realize my importance)
Can you feel my world? (I am not important at all)


Can you feel my world? The real me is one that cannot be forged
Can you take my hands? With sincerity you should be able to feel it
Can you feel my world? The real me is one that cannot be forged


I don't want to have to please you, before you realize my importance


----
Pinyin: (Credit: Marcis Janz)

Guān xīn xiàng shì ní zhǎo lā wǒ wǎng xià diào
Ài shì piāo liàng de kǒu hào tòu guò nǐ de yǎn jiǎo

Nǐ bǎ wǒ de xǐ hǎo suí biàn shān diào biàn chéng nǐ yào de diào diào
Nǐ wéi wǒ hǎo wǒ zhī dào wǒ dōu zhī dào

Wǒ de fán nǎo wǒ de jiāo ào nǐ què bù míng liǎo

Zěn yàng ài nǐ cái hǎo bì jìng hēi bào xū yào zì yóu bēn pǎo
Bù néng mǎn zú yú yōng bào

Can you feel my world? zhēn shí de wǒ méi yǒu bàn fǎ wěi zào
Can you take my hands? zhēn chéng nǐ huì gǎn jué dào

Can you feel my world? zhēn shí de wǒ méi yǒu bàn fǎ wěi zào
Bìng bù xiǎng tǎo hǎo nǐ cái jué de wǒ zhòng yào

Nǐ zhī yào wǒ yǒu lǐ mào qí tā jiǎ zhuāng kàn bù dào

Wǒ yào zěn mo shuō cái hǎo dāng wǒ de qíng xù dī cháo

Guān xīn xiàng shì ní zhǎo lā wǒ wǎng xià diào
Ài shì piāo liàng de kǒu hào tòu guò nǐ de yǎn jiǎo

Nǐ bǎ wǒ de xǐ hǎo suí biàn shān diào biàn chéng nǐ yào de diào diào
Nǐ wéi wǒ hǎo wǒ zhī dào wǒ dōu zhī dào

Wǒ de fán nǎo wǒ de jiāo ào nǐ què bù míng liǎo
Zěn yàng ài nǐ cái hǎo bì jìng hēi bào xū yào zì yóu bēn pǎo

Bù néng mǎn zú yú yōng bào
I keep on comin' back for more
I keep on comin' back for more

I keep on comin' back for more, yo
I keep on comin' back for more, yo

Rì rì yè yè wǒ bì a shuāng yǎn qí dǎo
Wéi shén mo zhī yǒu wǒ de yīn yuè néng gòu ràng wǒ yī kào
Wǒ zhī dào wǒ de shì jiè yǐ jīng biàn de yuè lái yuè xiǎo

Pǎo bù diào táo bù le zěn yàng miàn dài a wēi xiào

Zěn mo miàn duì a nǐ cái hǎo zěn mo yǎn lèi dōu zài diào
Zěn mo zuǐ dū a hǎo yán sù zhè
Bú shì kū a jiù hǎo

Shén mo xuán lǜ zài wǒ de nǎo dài yī zhí zhuǎn yī zhí rào
Yì zhì lì yī zhí chēng a wǒ zài yī cì dǎo gào
Bāng zhù wǒ


Can you feel my world? (wǒ yī diǎn dōu bù zhòng yào)
Can you feel my world? (wǒ yī diǎn dōu bù zhòng yào)
Zhēn shí de wǒ méi yǒu bàn fǎ wěi zào

Can you take my hands? (huì gǎn jué dào)
Can you take my hands? (huì gǎn jué dào)
Zhēn chéng nǐ huì gǎn jué dào

Can you feel my world? Wǒ yī diǎn dōu bù zhòng yào
Bìng bù xiǎng tǎo hǎo (xiǎng tǎo hǎo) nǐ cái jué de wǒ zhòng yào

(nǐ cái jué de wǒ zhòng yào)
Can you feel my world? (wǒ yī diǎn dōu bù zhòng yào)
Zhēn shí de wǒ méi yǒu bàn fǎ wěi zào

Can you take my hands?
Zhēn chéng nǐ huì gǎn jué dào (huì gǎn jué dào)
Can you feel my world? zhēn shí de wǒ méi yǒu bàn fǎ wěi zào
Bìng bù xiǎng tǎo hǎo (xiǎng tǎo hǎo) nǐ cái jué de wǒ zhòng yào
Em chỉ thích nụ cười của anh,

Em tự thay anh lựa chọn những gì anh cần


Anh biết nói điều ấy thế nào đây?
Anh không phải sinh ra để dành cho em


Sự quan tâm của em như vùng cát lún, cứ dìm anh xuống
Tình yêu chỉ là thứ ngôn từ hoa mỹ
Xuyên suốt ngõ ngách đôi mắt em
Em coi nhẹ những gì anh thích,

Chuyển nó sang lối sống của mình
Anh biết em có ý tốt, anh biết rõ chứ
Nỗi thất bại trong anh, lòng tự tôn của anh, em không hiểu được đâu


Yêu em cách nào là tốt nhất đây?
Như một con báo cần tự do để chạy
Anh không hài lòng nổi với cái ôm của em nữa rồi


Em có thể cảm giác được thế giới của anh không?

Em có thể cảm giác được thế giới của anh không?
Con người thật của anh, không ai có thể giả mạo

Nắm lấy tay anh được không em?
Nắm lấy tay anh được không em?
Thật tình mà nói, em nên cảm thấy được điều ấy

Em có thể cảm giác được thế giới của anh không?
Em có thể cảm giác được thế giới của anh không?
Con người thật của anh, không ai có thể giả mạoAnh không muốn cứ phải làm vui lòng em nữa,
trước khi em nhận ra anh quan trọng đến nhường nào


Em chỉ biết trôg chờ anh tỏ ra lịch thiệp
Còn với những việc khác, em coi như mình không thấy


Anh biết nói điều ấy thế nào đây?
Khi tâm trạng anh ngày càng trở nên tồi tệSự quan tâm của em như vùng cát lún, cứ dìm anh xuống
Tình yêu chỉ là thứ ngôn từ hoa mỹ
Xuyên suốt ngõ ngách đôi mắt em
Em coi nhẹ những gì anh thích,
Chuyển nó sang lối sống của mình
Anh biết em có ý tốt, anh biết rõ chứ
Nỗi thất vọng trong anh, lòng tự tôn của anh, em không hiểu được đâuYêu em cách nào là tốt nhất đây?
Như một con báo cần tự do để chạy
Anh không hài lòng nổi với cái ôm của em nữa rồi


Vẫn cứ thế trở về bên nhau
Tôi vẫn tiếp tục quay lại bên nhau


Ngày rồi đêm, nhắm mắt lại nguyện cầu

Sao mà âm nhạc lại trở thành niềm an ủi duy nhất với tôi vậy nhỉ?

Tôi biết thế giới chính mìh đang ngày càng thu nhỏ lại
Không chạy thóat được nữa rồi, tẩu thóat cũng không thể,
Làm sao để cố cười được nữa đây?

Đâu là cách tốt nhất để đối dịên trước em?
Tại sao nước mắt anh rơi thế này??

Sao em cứ mím môi như kiểu nghiêm trọng lắm thế nhỉ?

Sao em không thử thét lên xem ?


Giai điệu đang luẩn quẩn lòng vòng trong đầu anh là cái gì vậy?
Ý chí kéo anh lết bước tiếp, anh sẽ lại cầu nguyện lần nữaEm có thể cảm giác được thế giới của anh không?
Em có thể cảm giác được thế giới của anh không?
Con người thật của anh, không ai có thể giả mạo


Nắm lấy tay anh được không em?
Nắm lấy tay anh được không em?
Thật tình mà nói, em nên cảm thấy được điều ấy

Em có thể cảm giác được thế giới của anh không?
Em có thể cảm giác được thế giới của anh không?
Con người thật của anh, không ai có thể giả mạo


Anh không muốn cứ phải làm vui lòng em nữa,

trước khi em nhận ra anh quan trọng đến nhường nào
 

×
Quay lại
Top