[Lyrics] Afterglow - Nell (넬)

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️==Kanji==
오랫동안 머물러줘
뼈 속까지 좋아하고 간절해
꼭 붙잡고 놓지마요
공기만큼 절실하고 필요해

어떻 게 만나졌는데 얼마나 힘들었는데
다시 만나지기까지 얼마나 돌아왔는데

가지말고 머물러줘 놓지말고 날 잡아줘
부디 함께 호흡해

오랫동안 머물러 줘
맘 속 깊이 좋아하고 간절해
표현할 수 없을만큼
아끼고 또 생각해요 소중해

어떻게 만나졌는데 얼마나 힘들었는데
다시 만나지기까지 얼마나 돌아왔는데

가지말고 머물러 줘 놓지말고 날 잡아줘
부디 함께
어떻게 지켜왔는데 얼마나 소중했는데
정말이지 미친듯이 많은 눈물 쏟았는데
잊지말고 기억해줘 소중하게 간직해줘
부디 함께 호흡해

나의 시간들이 멈추려 할 때쯤
말 없이 내 손을 꼭 붙잡아 줘요

그리고 니 몸을 내게 기울인채로
내 왼쪽 귓가에 아주 조용하게
하지만 선명히 내게 말해줘요
너 역시 나에게 진심이었다고
우린 서로에게 참 소중했다고 진심이었다고


부디 내 마지막 숨을 거둬줘요
마지막 시선에 마지막 손길에
다른이가 아닌 널 남길 수 있게

니가 내 마지막 눈을 감겨줘요
마지막 눈물에 마지막 기도에 널 남길 수 있게
널 담을 수 있게 해


==Translation==
Stay here forever, I love you, deep down to the bones
Sincerely... sincerely..
Hold onto me tightly and never let me go, like oxygen, you are
Necessary

I need you... I need you ...

Look how I met you, how hard it was
I returned repeatedly to meet you again
Don't go, stay here and never let me go
Please, breathe with me

Stay here forever, I love you deep down to my heart
Sincerely... sincerely...
I treasure you so much it can't be put into words, and I constantly Think about you

Precious... precious...

Look how I met you, how hard it was
I returned repeatedly to meet you again
Don't go, stay here and never let me go
Please, together

How hard it was to protect you, how precious you were
Really, I poured so much tear for you
Don't forget and remember, keep it and treasure it

Please, breathe with me

Breathe... breathe...
When my time stops
Don't say a thing and please hold my hand
And lean your body into me
And whisper quietly
But clearly, into my left ear
That you were also the one for me

That we were so precious to each other
So very precious...
That it was true...

Please take away my last breath
The last glance, the last touch
So I can leave you and not anyone else
Please be the one closing my eyes for the last time
So I can leave you in my last tear drop, my last prayer

So I can fill them with you
Cứ ở lại đây trọn đời em nhé, tôi yêu em, từ sâu thẳm
Thật lòng... thật lòng đấy
Ôm tôi thật chặt và đừng buông ra, như khí ô-xi, em...
Quan trọng lắm
Tôi cần em... tôi cần em

Nhìn xem tôi đã gặp em thế nào, và mọi chuyện khó khăn ra sao

Tôi cứ trở lại nơi đó mong gặp em lần nữa
Đừng đi, ở lại đây, và đừng để tôi ra đi
Xin em, hãy thở cùng tôi

Ở lại đây trọn đời em nhé, tôi yêu em, từ tận sâu thẳm
Thật lòng... thật lòng đấy
Tôi trân trọng em đến mức chẳng thể thốt ra thành lời, và tôi chỉ nghĩ về mình em thôi
Quý giá... quý giá...

Nhìn xem tôi đã gặp em thế nào, và mọi chuyện khó khăn ra sao

Tôi cứ trở lại nơi đó mong gặp em lần nữa
Đừng đi, ở lại đây, và đừng để tôi ra đi
Xin em, hãy cùng nhau

Bảo vệ em khó lắm, em quý giá vô ngần
Thật lòng, tôi đã rơi bao nước mắt vì em
Đừng quên và hãy nhớ, giữ lấy và hãy nâng niu
Xin em, hãy thở cùng tôi

Thở đi... thở đi

Khi dòng thời gian của tôi ngừng chảy
Đừng nói gì, hãy nắm bàn tay này
Và dựa vào tôi
Thì thầm thật khẽ
Nhưng rõ ràng, vào tai trái của tôi
Rằng em cũng là người duy nhất dành cho tôi
Rằng chúng ta vô cùng quan trọng đối với nhau
Quý giá...
Rằng điều đó là sự thực


Xin hãy mang đi hơi thở cuối cùng của tôi
Ánh nhìn cuối cùng, cái khẽ chạm cuối cùng
Để tôi có thể rời bỏ em và không người nào khác
Xin hãy là người vuốt mắt tôi lần cuối
Để tôi có thể rời xa em trong giọt nước mắt cuối cùng, lời nguyện cầu cuối cùng
Để tôi có thể lấp đầy chúng bằng hình bóng em...


 
×
Quay lại
Top