[Lyrics] 눈물뿐인 바보 - A Fool's Only Tears - Big Bang

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532Kanji A Fool's Only Tear==========

함께 Forever

BigBang & 페리에 의해 가사 [Verse 1]
베이비 cool 사용하는 모든
중 생각을 I 'm
이 알림 중 내에서 feelin 전환하기
가장 중인 표시됩니다.
yeah, 하나만
직접 도움이 있지만 단어 넣기 I 수 없습니다.
내 수명 햇볕 있습니다...
알고, 다시 통해 말할 I 'd
nothin 수 적이 tear 저희에게 따로
Lemme 알 수 babe

[chorus]
모든 I 해당에 대해 searchin 않은 사용자가 내 수명
I 실행할 수 없는 요청 제공되는 지금까지 있는 이제
내 크루를 사용하여 hangin' 'm 동안 모든 girls chasin'
지금 바로 표시 및 내 boo에 대한 모든 것이
매일 앤 everynight에 대한 바로 이동합니다
수... I 'm 있으므로 sprung에 대한 있어야 얼마나 사랑 것은
이는 의미했습니다 수, 이러한 경우 blessin' 것이 베이비
Cuz 우리는 됩니다 함께, 영구적으로

[verse 2]
위의 보면 같이
사용자 ' 사랑의 thankful
두 삽십 수 됩니다 수 callin' 표시
때 필자는 선택할 수
해당 공원 이동 우리는 것입니다.
수... 중인 더 nothin Ain't
내 수명 cool 햇볕 있습니다.
알고, 다시 통해 말할 I 'd
nothin 수 적이 tear 저희에게 따로
babe 알려 알림

[chorus]
모든 I 해당에 대해 searchin 않은 사용자가 내 수명
I 실행할 수 없는 요청 제공되는 지금까지 있는 이제
내 크루를 사용하여 hangin' 'm 동안 모든 girls chasin'
지금 바로 표시 및 내 boo에 대한 모든 것이
매일 앤 everynight에 대한 바로 이동합니다
수... I 'm 있으므로 sprung에 대한 있어야 얼마나 사랑 것은
이는 의미했습니다 수, 이러한 경우 blessin' 것이 베이비
Cuz 우리는 됩니다 함께, 영구적으로

[브리지]
Bein ' 안에 수 것이 내 Heart 때문에 만유가
내 이름을 말할 방법을 알고 내 한 경우 동일한 cool 것이
및 하나만
그래서 내 베이비 것입니다
및 말할 수 있습니까 이것은...

[rap]
yo, 수신
마음에 들어요 수 아래로 모든 방식으로
베이비 매일 되지 않습니다.
가장 아래쪽에 있는 it'cho 방법
베이비 언제든지 방식에 대한 모든 것이
wanna 사용하면 extacy 같은
여기서 수 있다면 sayin' 내 이름 softly 수
남쪽 베이비 아래로 수행할 우리는 있습니다.
모든 freakin' 라우팅할 수 및 수 하나로, 좋아요 동안에는
이를 수행하는 알고 있다면에 대한 모든 내 boo 것은 True 알 수 있으므로 내 베이비 세계 사용하면 wanna
있는 lotta 얻은 사랑에서 위에 comin' 및 감사합니다 일상적인 그를, T-O-P 것이
I 사용자 ' 사랑의 않고 수 wanna 안 함
밀어넣기 앤 shove 통해 사용하는 모든 I 적이 wanna 수 thinkin' 중

[chorus]
모든 I 해당에 대해 searchin 않은 사용자가 내 수명
I 실행할 수 없는 요청 제공되는 지금까지 있는 이제
내 크루를 사용하여 hangin' 'm 동안 모든 girls chasin'
지금 바로 표시 및 내 boo에 대한 모든 것이
매일 앤 everynight에 대한 바로 이동합니다
수... I 'm 있으므로 sprung에 대한 있어야 얼마나 사랑 것은
이는 의미했습니다 수, 이러한 경우 blessin' 것이 베이비
Cuz 우리는 됩니다 함께, 영구적으로

=================

Yo.. (hoo~) i feel so empty
Since you left me (wanna see your face my girl~)
It's like.. i don't even know how to explain
You see i'm sayin' (yeah~)

Mah nee ah puh suh nuh moo hwah nah suh
Nah neun meed goh sheep jee ah naht jee
Nuh yae doo noon eh nuh yae eep sool eh
Geu ahn eh nae gah sahl goh ee ssuht neun deh

Ee jehn nuhl dduh nah rah neun mah reul
Uh dduh geh nah yeh geh hahl soo eet nee~ (ha)
Nuh moo nah doh dang hwang hae geu mahn
Nuh reul boh naet jee~

Sarang hahn gee uhk ee nah reul boot jahp goh
Joh aht duhn mahl deul ee nah reul ool lee goh (duh nah reul ool lee goh)
Gah jee mahl lah neun mahl joh chah hah gee doh juhn eh
Buhl ssuh nuhn dohl ah suh buh ryuht goh
(oh) jee nah gahn shee gahn eul dohl lyuh suh rah doh (geu ruh geh doh~)
Nuh yeh geh joon sang chuh dah joon dae doh
Oh roh jee nuh hah nah mahn ee ssuh joon dah myuhn
Geu guhl loh nahn dwae ssuh (nahn dwae ssuh) forever (forever)

Hah roo gah gah goh hahn dahl ee gah doh~
Shee gahn eun moo eui mee hae ssuht jee
Soo hwah geel deu ruh nuh reul deu ruh doh~
Hahn mah dee moht hahn chae roh kkeun neun nae gah~

Nah doh nuhl eet geht dah neun mah reul
Uh dduh geh nae gah hahl soo eet geht nee~ (ha)
Nuh moo nah doh ae tah neun nae mahm~
Please don't leave me baby

Sarang hahn gee uhk ee nah reul boot jahp goh (ooh~)
Joh aht duhn mahl deul ee nah reul ool lee goh (nuh yae geu mahl geu ree~)
Gah jee mahl lah neun mahl joh chah hah gee doh juhn eh
Buhl ssuh nuhn dohl ah suh buh ryuht goh
(oh) jee nah gahn shee gahn eul dohl lyuh suh rah doh (dohl lyuh suh rah doh nah~)
Nuh yeh geh joon sang chuh dah joon dae doh (dah joon dae doh~)
Oh roh jee nuh hah nah mahn ee ssuh joon dah myuhn
Geu guhl loh nahn dwae ssuh (nahn dwae ssuh) forever (forever)

Nah noon mool ppoon een bah boh roh nahm neun dah hae doh
Doh juh hee nuh reul eet jee moht hae nah neun uh jjuhl soo uhp nah bwah
And every night ddoh noon mool ee baby
Nae geh roh dohl ah wah jool lae..

Yo! listen
Eet neun dah neun mah reun no way
Nahn nuh hah nah bah kkeh moh reu neun deh
Nuh wah hahn sah jeen hahn jang kkeut nae
Buh ree jee moht hah goh bah rah boh neh
Ah mah nah nuh ah nee myuhn dah sheen
Sarang ee rahn guh doo buhn dah shee
Hah goh sheep jee doh hahl soo doh uhp suh
Nae gehn ee jeh nuh ah nee myuhn ahn dwae
Please come back here

Soo mah neun sah rahm deul sohk eh suh nuhl
Jee kyuh nael soo ee ssuh nuhl wee hae sahl soo ee ssuh my baby
Ee jeh kkah jee geel ee reun nae mah eum sohk
Joo een eun bah roh nuh ppoon een guhl my lady
Nuh uhp sheen soom shweel soo uhp neun guhl
Dohl ah wah jwuh girl
Nee gah nuh moo doh boh goh sheep uh
Cuz you're my love..

Goh mah wuh nahl haeng bohk hah geh hae jwuh suh
Mee ahn hae nahl sarang moht hah geh hae suh
(nah reul sarang hahl soo uhp geh hae jwuh)
Suh roh yeh geh mah eum mah juh joo neun eel kkah jee
Ee jeh neun dah moht hah geh dwae suh (dah moht hah neun guhl~)
(oh) jook uh doh nuh hah nah mahn sarang hahl geh (oh~)
Ah pah doh nuh mahn eun gee dah reel geh (oh~ nuh gee dah reel geh)
Geu dae kkah jee mahn nae geh dohl ah oh myuhn dwae
Nuh mahn eul sarang hae (sarang hae) forever (forever~~)

Forever and ever.. you see? (come on listen, girl)
You're my girl and that's my world
Yeah, baby.. only one..

==============
English Translation:
==============

Girl…I feel so empty…since you left me
(Wanna see your face my girl)
it's like...
i don't even know how to explain
you see i'm sayin...?

Cause I'm so hurt and so angry
I didn't want to believe it
Your two eyes and your lips
Where I was living is telling me to leave you now
How can you say that to me?
I was so shocked that I let you leave

The memories of my love for you held me
Once happy words,made me cry
Even before i had a chance to ask you not to leave
you already turned and threw everything away
Even turning back the time that had passed and giving all the pain that i gave you
If that only meant that you would stay with me
I'm content with that I'm content
Forever

Even if one day and one month passes,time is pointless
Even if I listen to your voice without being able to say a word
Saying that I'll forget you
How can I do that?
My so very edgy heart
Please dont leave me baby

The memories of my love for you held me
Once happy words,made me cry
Even before i had a chance to ask you not to leave
you already turned and threw everything away
Even turning back the time that had passed and giving all the pain that i gave you
If that only meant that you would stay with me
I'm content with that I'm content
Forever

A stupid guy with only tears
Even if i stay like that,its impossible to forget you
I cant do anything about that
And every night
Again tears baby
Come back to me please

Yo..Listen
Saying you'll forget no way
I only think of you
That one picture I took with you
I cant end it and I look at the picture instead
If its not you
I cannot love again
I dont even want to and I just cant
It can only be you now
Please come back here

In a multitude of people I was able to protect you
I can live for you ma baby
Until now
My heart lost it's way and the owner of my heart is only you ma lady
Without you I cant breath
Come back girl
I miss you so much
Cuz' your my love

Thank you for making me happy
Im sorry for not letting you love me
Facing each other with our hearts and giving them to each other
Now we cant do anything in this situation
Even if I die I'll only love you
Even if I'm sick I'll only wait for you
You just have to return to me before then
I only love you,love you
Forever

Come on listen girl...
You're ma girl...
And that's my world....
Ya baby only one...

---------------------------

Yo... anh cảm thấy thật trống trãi
Từ lúc em rời xa anh ( thật sự anh rất muốn thấy gương mặt của em ...em yêu )
Điều đó anh chẳng thể nào diễn tả đc
Em có cảm nhận đc những điều anh nói không ...

Vì anh quá đau và quá tức giận
Anh chẳng muốn tin vào điều đó
Đôi mắt và đôi môi của em
Nơi anh đã quá đỗi quen thuộc giờ lại bắt anh rời xa em ngay
Làm sao em có thể nói với anh như thế ?
Anh đã rất sốc rằng em đã rời bỏ anh

Những kí ức tình yêu của anh dành cho em đang nếu giữ lấy anh
Mỗi ngôn từ hạnh phúc làm cho anh phải khóc
Trước đó anh đã từng có cơ hội để nói em đừng đi
Thế nhưng em vẫn đi và từ bỏ tất cả mọi thứ
Dẫu có quay trở về khoảng thời gian đã trôi qua và nhận lấy những đau đớn mà anh đã gây ra cho em
Nếu chỉ như thế thôi thì em sẽ quay về với anh
Anh sẽ chấp nhận làm như thế ..anh chấp nhận
Forever

Dù một ngày hay một tháng có trôi qua , thời gian là vô nghĩa
Dù anh có nghe giọng nói của em thì vẫn không thể thốt lên một lời
Nói rằng anh sẽ quên được em
Làm sao anh có thể làm được điều đó ?
Con tim anh đang ray rứt không nguôi
Xin đừng rời xa anh , baby

Một tên ngốc chỉ biết khóc
Dù có như thế đi nữa thì anh vẫn không thể quên được em
Anh không thể làm bất cứ điều gì cả
Và mỗi đêm
Lần nữa anh lại khóc ... baby
Hãy quay về đây bên anh , xin em

[RAP]

Yo...listen
Anh sẽ chẳng thể nào quên
Anh chỉ nghĩ về em
Một bức hình anh đã chụp cùng em
Anh không thể vứt bỏ mà chỉ biết nhìn mãi thôi
Nếu đó không phải em
Anh khhông thể yêu thêm lần nữa
Anh không muốn và cũng không thể làm được
Đó chỉ có thể là em
Hãy quay về đây đi... baby

Trong rất nhiều người anh chỉ bảo vệ cho em
Anh có thể sống vì em ..baby
Cho đến giờ
Trái tim anh đã lệch mất đường đi và chủ nhân của nó chỉ có thể là em ... lady
Nếu không có em anh không thể thở được
Quay về đây ..girl
Anh nhớ em rất nhiều
Vì em là tình yêu cua anhhhhh

Cám ơn em vì đã khiến cho anh hạnh phúc
Xin lỗi vì đã không thể khiến em yêu anh
Đối mặt nhau bằng con tim đã vụn vỡ
Bây giờ chúng ta không thể làm gì trong lúc này
Dù anh có chết thì anh vẫn chi yêu em
Dù anh có bệnh tật anh vẫn sẽ chỉ chờ đợi mình em
Em cần phải quay trở về bên anh trước lúc đó
Anh chỉ yêu em ... yêu em ... f-o-r-e-v-e-r ^^!

Come on listen girl...
You're ma girl...
And that's my world....
Ya baby only one...

 

×
Quay lại
Top