Khám Phá Những Câu Tiếng Hàn Giao Tiếp Cơ Bản Trong Cuộc Sống Với Du Học Hàn Quốc Monday!

duhochanquocmonday

Thành viên
Tham gia
13/11/2023
Bài viết
2

Những câu tiếng Hàn giao tiếp chủ đề chào hỏi, làm quen​

Mẫu câu tiếng Hàn
giao tiếp cơ bản
Nghĩa tiếng Việt
안녕하십니까?Xin chào (dạng trang trọng)
안녕하세요?Xin chào (dạng thân mật)
안녕!Xin chào (chào bạn bè, người nhỏ hơn)
안녕히 가세요.Tạm biệt (người ở lại chào người đi)
안녕히 계세요.Tạm biệt (người đi chào người ở lại)
감사합니다 / 고맙습니다.Cảm ơn (dùng trong trường hợp
lịch sự, với người lớn hơn)
고마워요.Cảm ơn (dùng với những người
thân thiết, nhỏ tuổi hơn)
죄송합니다 / 미안합니다.Xin lỗi (dạng trang trọng)
죄송해요 / 미안해요.Xin lỗi (dạng thân mật)
실례합니다.Xin lỗi khi làm phiền ai đó
(hỏi giờ, chỉ đường)
괜찮아요.Không sao đâu ạ.
만나서 반갑습니다.Rất vui được gặp bạn!
처음 뵙겠습니다.Hân hạnh được gặp lần đầu!
이름이 뭐예요?Tên của bạn là gì?
성함이 어떻게 되세요?Quý danh (họ tên) của ngài là gì?
제 이름은 …….이에요 / 예요.Tên tôi là …….
몇 살이에요?Bạn bao nhiêu tuổi?
올해 20 (스물두) 살이에요.Năm nay tôi 20 tuổi.
어디에서 왔어요?Bạn đến từ đâu?
저는 …….에서 왔어요.Tôi đến từ…….
어디에 살아요? / 집이 어디예요?Bạn sống ở đâu? / Nhà của bạn ở đâu?
…….에 살아요.Tôi sống ở …….
 

×
Quay lại
Top