CONAN chap 221 [Tiếng Việt]

Rocketeam

Nhóm Dịch Thuật
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/9/2011
Bài viết
1.213
File 221: Quý công tử của những cú đá

01
conan221-01.jpg

02
conan221-02.jpg

03
conan221-03.jpg

04
conan221-04.jpg

05
conan221-05.jpg

06
conan221-06.jpg

07
conan221-07.jpg

08
conan221-08.jpg

09
conan221-09.jpg

10
conan221-10.jpg

11
conan221-11.jpg

12
conan221-12.jpg

13
conan221-13.jpg

14
conan221-14.jpg

15
conan221-15.jpg

16
conan221-16.jpg

17
conan221-17.jpg

18
conan221-18.jpg

 

Hiệu chỉnh:
Cảm ơn nhóm dịch và biên tập Rocketeam!
 
ngầu đéttt lun k đổ mới lạ :vvv
 
×
Quay lại
Top