Kênh Sinh Viên

Kisako Sumi
Kisako Sumi
Hello
Kisako Sumi
Kisako Sumi
Lâu quá ta mới ngoi lên đâyyy
Chuột Móm
Chuột Móm
Ta thấy nàng onl nên tranh thủ ghé này. :>
Kisako Sumi
Kisako Sumi
Buổi sáng tốt lành nhaaaaaa <3
Chuột Móm
Chuột Móm
Sắp trưa tốt lành nha. <3 :v
Ôi ôi lâu rồi không nhắn cái câu kiểu tốt lành này. =]]
Kisako Sumi
Kisako Sumi
Yeahh lâu lắm rồi ta cũng mới nhắn đó =))
Chuột Móm
Chuột Móm
Nàng tuần sau đi học không?
Kisako Sumi
Kisako Sumi
Ta còn chưa biết nàng ơi :v
Top