moon zunzun

Đến từ
Địa ngục
Giới tính
Nữ

Chữ kýNút thắt thường có 2 cách tháo bỏ...
-1 là tỉ mỉ ngồi gỡ nó ra...
-2 là cắt đứt...
Tình yêu cũng vậy...
-1 là nắm chặt tay để cùng nhau cố gắng...
-2 là buông tay để kết thúc yêu thương...

Nhiệm vụ

 1. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 2. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 3. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 4. 2

  Ai đó thích bạn

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 5. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 6. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 7. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 8. 1

  Bài viết đầu tiên

  Đăng bài ở bất kỳ chuyên mục nào trên KSV để nhận.
Top Bottom