langtudatinh2

Sinh nhật
Tháng 1 1
Đến từ
TP Hồ Chí Minh
Giới tính
Nam

Chữ ký

LANGTUDATINH
Ăn chanh mới biết chanh chua
Yêu anh mới biết anh là sở khanh
Không chua không phải là chanh
Con trai ai chẳng sở khanh đôi lần

Quan tâm

Được quan tâm

Nhiệm vụ

 1. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 2. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 3. 2

  Ai đó thích bạn

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 4. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 5. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 6. 1

  Bài viết đầu tiên

  Đăng bài ở bất kỳ chuyên mục nào trên KSV để nhận.
Top Bottom