Ngoại ngữ khác

Một số tài liệu về một số ngôn ngữ phổ dụng trên thế giới

Tiếng Pháp

Chủ đề
136
Bài viết
351
Chủ đề
136
Bài viết
351

Tiếng Trung

Chủ đề
240
Bài viết
663
Chủ đề
240
Bài viết
663

Tiếng Nhật

Chủ đề
1K
Bài viết
1,9K
Chủ đề
1K
Bài viết
1,9K

Tiếng Hàn

Chủ đề
364
Bài viết
569
Chủ đề
364
Bài viết
569
Top