Tư tưởng hồ chí minh về quân sự

Thảo luận trong 'Tư tưởng - Đường lối' bắt đầu bởi huyhanhmta, 24/10/2012. — 8.040 Lượt xem

 1. huyhanhmta

  huyhanhmta Thành viên mới

  Gia nhập:
  1/12/2011
  Bài viết:
  9
  Lượt thích:
  6
  Kinh nghiệm:
  0

  Tư tưởng hồ chí minh về quân sự

  Câu 23:Quan điểm của HCM về quân sự.
  Các quan điểm của HCM về quân sự:
  -Chính trị quyết định quân sự,quận sự phục tùng chính trị.
  -Nhân dân,toàn dân trong quân sự
  -Con người trong hoạt động quân sự
  Phân tích quan điểm : Chính trị quyết đinh quân sự,quân sự phục tùng chính trị.
  Trên cơ sở nắm vững lý luận CN M-L về nguồn gốc ,bản chất chiến tranh bản chất quân đội và quá trình nghiên cứu đúc kết các cuộc khởi nghĩa vũ trang ở VN tù khi thực dân Pháp xâm lược ,HCM xác định rõ nguyên nhân chưa thành công của các cuộc khởi nghĩa trước đây là do “ thiếu 1 đg lối chính trị đúng đắn “,”thiếu 1 tổ chức rắn rỏi lãnh đạo”.Để lật đổ thống trị của đế quốc thực dân theo Người : “ trước hết phải có Đảng cách mệnh”,”có đường lối chính trị đúng đắn”.
  Phương hướng chính trị mục tiêu chính trị theo HCM là “ giải phóng dân tộc ,giải phóng XH và giải phóng con người”,là “ độc lập dân tộc,và CN XH”.Người nói : “Chỉ có CN XH ,CN C.sản mới giải phóng đc các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”.
  Tư tưởng HCM,”chính trị quyết định quân sự “ còn đc thể hiện ở góc độ xây dựng và cửng cố lực lượng vũ trang .Đó là phương hướng chính trị và bản chất giai cấp của tổ chức lãnh đạo quyết định sự ra đời ,tồn tại và phát triển quân sự..Sự ra đời của quân đội ta là sản phẩm cảu đg lối chính trị đúng đắn của 1 Đảng cách mạng,kết hợp vơi phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân,từ lực lượng chính trị phát triển thành lực lượng quân sự .Như vậy muốn có quân đội cách mạng phải có 1 đảng cách mạng, mang bản chất giai cấp công nhân và chỉ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng thì quân đội mới không ngừng trưởng thành ,lớn mạnh.Đúng như vậy ,HCM khẳng định : “ Chính trị là vận mệnh của quân đội ta.”
  Trong dịp kỉ niệm 20 năm thành lập quân đội,Người nói : “ Quân đội ta trung với đảng ,hiếu với dân,sẵn sàng hy sinh vì chủ nghĩa XH .Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành ,khó khăn nào cũng vượt qua,kẻ thù nào cũng đánh thắng “.Quan điểm : chính trị quyết đinh…….” Không chỉ có ý nghĩa về mặt nhận thức mà còn có giá trị trong chỉ đạo hoạt động thực tiễn .Không chỉ nhận thức về mối quan hệ giữa chính trị và quân sự còn đòi hỏi giải quyết đúng đắn mối quan hệ đó trong hoạt động thực tiễn đẻ : “quân sự phục tùng chính trị” theo hướng tích cực nhất .bởi vì “quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc,vô dụng mà có hại “
  Chính trị quyết định quân sự ,quân sự phục tùng chính trị ,điều đó có nghĩa là việc vạch ra đg lối chiến lược quân sự tiến hành công tác tư tưởng ,tổ chức đến chỉ đạo mọi hoạt động quân sụ đều phải tuân theo sự chỉ đạo của đg lối chính trị ,pục vụ mục đích chính trị và đặt dưới sự lãnh đạo tập trung của Đảng .Mọi tổ chức và hoạt động quân sự nhất quán triệt để chủ trương đg lối chính trị ,đg lối quấn sự của Đảng và phải thực hiện thăng lợi nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ quân sự.
  Xây dựng lực lượng vũ trang phải cần nắm vững phương hướng giai cấp của Đảng và phải dựa trên lực lượng chính trị của cách mạng.Mọi hoạt động trên lĩnh vực quân sự phải đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân của Đảng.Quân đội cacshmang phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp vê mọi mặt của Đảng và cphair chịu sự quản lý của nhà nc chuyên chính vô sản.
  Quan điểm này của HCM vùa là quan điểm vủa là nguyên tắc cơ bản ,chỉ đạo mọi tổ chức và hoạt động quân sự trc kia cũng như hiện nay và sau này.  Câu 24
  Các quan điểm của HCM về quân sự:
  -Chính trị quyết định quân sự,quận sự phục tùng chính trị.
  -Nhân dân,toàn dân trong quân sự
  -Con người trong hoạt động quân sự
  Phân tích quan điểm : Con người trong hoạt động quân sự
  Phát huy sức mạnh toàn dân la phương hướng để phát huy sức mạnh của mỗi con ng và phát huy sức mạnh của mỗi con ng là cơ sở để phát huy sức mạnh toàn dân.HCM luôn đề cao nhân tố con người trên tất các lĩnh vực,trong đó dặc biệt coi trọng nhân tố con người trên lĩnh vực quân sự .Trong lãnh đạo chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân HCM luôn yêu cầu phải thong qua hoạt động của các tổ chức quần chúng mà lựa chọn những ng ưu tú nhất để thành lập các đội tự vệ,đội du kích mà cán bộ và đội viên kiên quyết nhất,hăng hái nhất và sẽ tập trung 1 phần lớn vũ khí để lặp ra đội chủ lực.Bởi vì theo HCM quân sự của ta có mục đích chính trị đúng đắn ,việc dùng binh của ta là việc việc làm nhân nghĩa ,mục đích chính trị va tính chất nhân nghĩa đó phải đc biểu lộ ra trc hết ở ng cầm súng đánh giặc.Người nói : “con người trong tổ chức quân sự tham gia hoạt động quân sự không chỉ biết sử dụng vũ khí mà còn pải biết bắn vào ai ,khi nào bắn, bảo vệ ai ,và vì sao phải bảo vệ .Vì vậy ,phải là những nguoi có lý tưởng cách mạng,có trình độ hiểu biết đầy đủ nhưng đồng thời cũng phải là người hawg hái nhất ,dũng cảm nhất sẵn sàng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh,không sợ thiếu vũ khí chỉ sợ khi có thời cơ đến lại thiếu người cầm vũ khí.”
  Nhưng HCM không tách rời nhân tố con ng với các nhân tố khác mà xác định con người là nhân tố quyết định để liên kết các nhân tố khác,phát huy các nhân tố khác.Con ng phải biết chế tạo và cải tiến vũ khí “biết dùng mưu,dùng kế cướp súng địch để đánh địch”,biết chế tạo ra trăm phương ngàn kế để đánh địch và thăng địch”.
  Để phát huy nhân tố con người trong tổ chức và hoạt động quân sự theo tư tưởng HCM phải không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt cho mỗi ng và moj ng.Quá trình huấn luyện kỹ thuật,chiến thuật phải gắn liền với quá trình giáo dục rèn luyện bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng.Người yêu cầu mỗi ng phỉa thường xuyên học tập và tu dưỡng đạo đức để “vừa hồng vừa chuyên”.Người có hiểu biết giúp người chủa hiểu biết,người hieeur biết ít học hỏi người hiểu biết nhiều ,cacsn bộ phải làm gương cho chiến sĩ,” đảng viên đi trc” để làng nc đi sau.
  Đồng thời,theo HCM để phát huy nhân tố con ng phải biết quan tâm chăm lo đến quyền lợi ,lợi ích của từng người ,chú ý đến những yêu cấu chính đáng và tạo điều kiện giúp đỡ mỗi ng và mọi ng yên tâm phân khởi hoàn thành tốt nhiệm vụ.Trong quá trình lãnh đạo CM HCM luôn quan tâm đến việc xây dựng và thực hiện chính sách đối với gia đình ,hậu phương quân đội.
  Với quan điểm đúng đắn và sự lãnh đạo sấng suốt của Đảng và HCM,tiem tàng sức mạnh của con ng VN đã đc khơi dạy và phát huy cao độ tong cách mạng tháng 8 và chiến tranh Mỹ góp phần “ làm nên chiến thắng VN mang tầm vốc thời đại”.
  Theo HCM ,trong tổ chức và hoạt động quan sự không chỉ hướng tới vào việc phát huy nhân tố con ng cách mạng mà còn phải biết tiến công đánh vào long ng quân địch làm tan rã nhụt chí của kẻ xâm lược.
   
  chothuexe thích điều này.

 2. chothuexe

  chothuexe Thành viên mới

  Tham gia:
  6/11/2012
  Bài viết:
  5
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  1
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  Ngoại Thương
  thankss.................................................
   

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...