1. gaconueh2005

  gaconueh2005 Nothing is forever... Thành viên thân thiết

  Gia nhập:
  3/3/2013
  Bài viết:
  4.048
  Lượt thích:
  2.464
  Kinh nghiệm:
  113

  Slide bài giảng môn tài chính tiền tệ ( HV tài chính)

  Nội dung :
  Chương 1 : Tiền tệ
  Kết cấu chương
  Lý luận chung về tiền tệ
  Các chế độ tiền tệ
  Cung cầu tiền tệ
  Lạm phát
  Chính sách tiền tệ
  Hệ thống tiền tệ quốc tế

  Chương 2 : Tín dụng
  Kết cấu chương
  üKhái niệm và vai trò của tín dụng
  üPhân loại tín dụng
  üLãi suất trong tín dụng
  üCông cụ lưu thông tín dụng
  Chương 3 : Ngân hàng và các nghiệp vụ ngân hàng
  Kết cấu chương
  Lý luận chung
  Ngân hàng trung ương
  Ngân hàng thương mại
  Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại
  Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng
  Chương 4 : Thị trường tài chính
  Cấu trúc chương
  Tổng quan về thị trường tài chính
  Phân loại thị trường tài chính
  Các chủ thể tham gia thị trường tài chính
  Các công cụ trên thị trường tài chính
  Chương 5 :Lí thuyết chung về tài chính
  Kết cấu chương
  Khái niệm tài chính
  Chức năng và vai trò của tài chính
  Phân loại hệ thống tài chính

  Chương 6 : Ngân sách nhà nước
  Khái niệm và vai trò của ngân sách Nhà nước
  Thu ngân sách Nhà nước
  Thuế
  Chi ngân sách Nhà nước
  Chương 7 : Bảo hiểm
  Khái niệm và vai trò của bảo hiểm
  Các thuật ngữ cơ bản trong BH
  Phân loại và nguyên tắc BH
  Các nội dung cơ bản của quy tắc BH
  Chương 8 : Tài chính doanh nghiệp
  Khái niệm và vai trò
  Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn
  Phân tích thu nhập và chi phí
  Phân tích tài chính
  Phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp
  St
  Chúc các bạn học tốt
   

  Các file đính kèm:


 2. gaconueh2005

  gaconueh2005 Nothing is forever... Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  3/3/2013
  Bài viết:
  4.048
  Lượt thích:
  2.464
  Kinh nghiệm:
  113
  Slide bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ biên soạn GV Nguyễn Anh Tuấn

  Nội dung:
  Chương I: Những vấn đề cơ bản về tiền tệ
  Chương II: Những vấn đề cơ bản về tài chính
  Chương III: Những vấn đề cơ bản về tín dụng
  Chương IV: Ngân sách Nhà nước
  Chương V: Thị trường tài chính và các định chế tài chính trung gian
  Chương VI: Tài chính doanh nghiệp
  Chương VII: Hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế thị trường
  Chương VIII: Lạm phát và chính sách tiền tệ
  Chương IX: Quan hệ thanh toán và tín dụng quốc tế
  St
   

  Các file đính kèm:

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...