Một số giới từ theo sau động từ

Trong chuyên mục 'Writing (Viết)' đăng bởi Bibom10, 24/6/2011. — 379.599 Lượt xem

 1. Bibom10

  Bibom10 Thành viên ăn bám =w= Thành viên thân thiết

  Một số giới từ theo sau động từ

  Theo thứ tự giới từ
  1. OF
  Ashamed of : xấu hổ về…
  Afraid of : sợ, e ngại…
  Ahead of ; trước
  Aware of : nhận thức
  Capable of : có khả năng
  Confident of : tin tưởng
  Doublful of : nghi ngờ
  Fond of : thích
  Full of : đầy
  Hopeful of : hy vọng
  Independent of : độc lập
  Nervous of : lo lắng
  Proud of : tự hào
  Jealous of : ganh tỵ với
  Guilty of : phạm tội về, có tội
  Sick of : chán nản về
  Scare of : sợ hãi
  Suspicious of : nghi ngờ về
  Joyful of : vui mừng về
  Quick of : nhanh chóng về, mau
  Tired of : mệt mỏi
  Terrified of : khiếp sợ về

  2. TO
  Able to : có thể
  Acceptable to : có thể chấp nhận
  Accustomed to : quen với
  Agreeable to : có thể đồng ý
  Addicted to : đam mê
  Available to sb : sẵn cho ai
  Delightfull to sb : thú vị đối với ai
  Familiar to sb : quen thuộc đối với ai
  Clear to : rõ ràng
  Contrary to : trái lại, đối lập
  Equal to : tương đương với
  Exposed to : phơi bày, để lộ
  Favourable to : tán thành, ủng hộ
  Grateful to sb : biết ơn ai
  Harmful to sb (for sth) : có hại cho ai (cho cái gì)
  Important to : quan trọng
  Identical to sb : giống hệt
  Kind to : tử tế
  Likely to : có thể
  Lucky to : may mắn
  Liable to : có khả năng bị
  Necessary to sth/sb : cần thiết cho việc gì / cho ai
  Next to : kế bên
  Open to : cởi mở
  Pleasant to : hài lòng
  Preferable to : đáng thích hơn
  Profitable to : có lợi
  Responsible to sb : có trách nhiệm với ai
  Rude to : thô lỗ, cộc cằn
  Similar to : giống, tương tự
  Useful to sb : có ích cho ai
  Willing to : sẵn lòng

  3. FOR
  Available for sth : có sẵn (cái gì)
  Anxious for, about : lo lắng
  Bad for : xấu cho
  Good for : tốt cho
  Convenient for : thuận lợi cho…
  Difficult for : khó…
  Late for : trễ…
  Liable for sth : có trách nhiệm về pháp lý
  Dangerous for : nguy hiểm…
  Famous for : nổi tiếng
  Fit for : thích hợp với
  Well-known for : nổi tiếng
  Greedy for : tham lam…
  Good for : tốt cho
  Grateful for sth : biết ơn về việc…
  Helpful / useful for : có ích / có lợi
  Necessary for : cần thiết
  Perfect for : hoàn hảo
  Prepare for : chuẩn bị cho
  Qualified for : có phẩm chất
  Ready for sth : sẵn sàng cho việc gì
  Responsible for sth : có trách nhiệm về việc gì
  Suitable for : thích hợp
  Sorry for : xin lỗi / lấy làm tiếc cho

  4. AT
  Amazed at : ngạc nhiên…
  Amused at : vui về…
  Angry at sth : giận về điều gì
  Annoyed at sth : khó chịu về điều gì
  Bad at : dở về…
  Clever at : khéo léo về
  Clumsy at : vụng về
  Good at : giỏi về
  Excellent at : xuất sắc về…
  Furious at sth : giận dữ
  Quick at : nhanh…
  Present at : hiện diện…
  Skillful at : khéo léo, có kỹ năng về
  Surprised at : ngạc nhiên
  Shocked at : bị sốc về

  5. WITH
  Annoyed with : bực bội
  Delighted with : vui mừng với…
  Disappointed with sb : bực mình
  Acquainted with : làm quen với (ai)
  Crowded with : đông đúc
  Contrasted with : tương phản với
  Concerned with : liên quan đến
  Compare with : so với
  Angry with : chán…
  Friendly with : thân mật
  Bored with : chán…
  Fed up with : chán…
  Busy with : bận…
  Familiar with : quen thuộc
  Furious with : phẫn nộ
  Pleased with : hài lòng
  Popular with : phổ biến
  Identical with sth : giống hệt
  Satisfied with : thỏa mãn với

  6. ABOUT
  Careless about : bất cẩn
  Concerned about : quan tâm
  Confused about : bối rối về
  Exited about : hào hứng
  Happy about : hạnh phúc, vui
  Sad about : buồn
  Serious about : nghiêm túc
  Upset about : thất vọng
  Worried about : lo lắng
  Anxious about : lo lắng
  Disappointed about sth : thất vọng về việc gì

  7. IN
  Absorbed in : say mê, chăm chú
  Involved in : liên quan đến
  Interested in : thích, quan tâm về…
  Rich in : giàu về
  Successful in : thành công về
  Confident in sth : tin cậy vào ai

  8. FROM
  Isolate from : bị cô lập
  Absent from : vắng mặt khỏi
  Different from : khác
  Safe from : an toàn
  Divorced from : ly dị, làm xa rời
  Descended from : xuất thân
  Far from : xa

  9. ON
  Keen on : hăng hái về
  Dependent on : lệ thuộc


  10. Some special cases:

  Be tired of : chán
  Be tired from : mệt vì
  Ex: I’m tired of doing the same work everyday.
  I’m tired from walking for a long time
  Be grateful to sb for sth : biết ơn ai về việc gì
  Ex: I’m grateful to you for your help
  Be responsible to sb for sth : có trách nhiệm với ai về việc gì
  Good / bad for : tốt / xấu cho…
  Good / bad at : giỏi / dở về
  Be kind / nice to : tốt với ai
  It’s kind / nice of sb : …..thật tốt

  *Note: After preposition, we often use V-ing

  Phrasal Verbs

  DO
  Do away with : vứt bỏ
  Do away up : buộc chặt

  MAKE
  Make up : trang điểm, bịa ra, hoàn thành
  Make out : viết ra
  Make over : chuyển nhượng tài khoản
  Make up to : xu nịnh
  Make off with : trốn đi với

  BRING
  Bring about : gây ra
  Bring in : giới thiệu
  Bring off : đạt được thành công
  Bring round : làm ai hồi tỉnh, ghé thăm
  Bring on : thúc đẩy
  Bring up : giáo dục

  COME
  Come by : ghé thăm
  Come upon : thấy tình cờ
  Come across : gặp gỡ tình cờ
  Come about : xảy ra
  Come in : vào
  Come off : thành công
  Come round : ghé thăm

  LET
  Let on : tiết lộ
  Let up : thư giãn
  Let off : xin lỗi
  Let sb down : làm ai tuyệt vọng

  CALL
  Call up : triệu tập, gọi điện
  Call on : ghé thăm ai
  Call at : viếng thăm nơi nào
  Call off : hủy bỏ

  BREAK
  Break down : hư hỏng xe
  Break off : chấm dứt
  Break up : phá hủy

  CARRY
  Carry on : tiếp tục
  Carry over : chuyển giao
  Carry off : đạt được
  Carry out : thực hiện

  DRAW
  Draw on : tới gần
  Draw up : thảo ra, vạch ra

  FALL
  Fall off : thu hẹp
  Fall out : cãi nhau
  Fall through : thất bại
  Fall to : bắt đầu làm
  Fall upon : tấn công
  Fall in with : gặp gỡ tình cờ, đồng ý

  SET
  Set about : bắt đầu
  Set on : tấn công
  Set down : viết
  Set out : trình bày quan điểm
  Set to : bắt đầu
  Set up : thành lập

  Theo thứ tự chữ cái

  A
  Admire sb for sth : khâm phục ai về việc gì
  Accuse sb of sth : kết tội ai về
  Apologize to sb for sth : xin lỗi ai về
  Apply for sth : nộp đơn
  Apply to sb for sth : yêu cầu
  Ask for : yêu cầu
  Arrange for : sắp xếp
  Attach to : gắn vào
  Agree with sb on sth : đồng ý với ai về việc gì
  Approve of sth to sb : tán thành việc gì với ai
  Absorb in : say mê
  Attend to : lưu tâm
  Arrive at (station, airport, bus stop)  nơi nhỏ
  Arrive in (London, Paris, England, France)  thành phố, đất nước

  B
  Blame sb for sth : đổ lỗi cho ai về 1 việc gì
  Bring about : xảy ra
  Bring in : giới thiệu
  Bring up : giáo dục
  Bring on : dẫn đến
  Believe in : tin tưởng
  Base on : dựa trên
  Belong to : thuộc về
  Beg for sth : van nài cho, xin
  Borrow sth for sb : mượn cái gì của ai

  C
  Call off : hủy bỏ, hoãn bỏ
  Congratulate sb on sth : chúc mừng ai về 1 việc gì
  Comply with : tuân thủ
  Catch sight of : trông thấy
  Count on : tin cậy
  Come from : xuất thân
  Concentrate on : tập trung
  Consist of : bao gồm
  Come across : gặp gỡ tình cờ
  Come off : xảy ra
  Come round : viếng thăm
  Come about : xảy ra
  Come by : kiếm được
  Cut down : giảm
  Cut out : loại ra
  Carry out : thực hiện
  Carry over : chuyển giao
  Carry on : tiếp tục
  Carry off : đạt được
  Change into, turn into : hóa ra

  D
  Dream of : mơ về
  Die of (a disease) : chết vì (1 căn bệnh)
  Descend from : xuất hiện
  Depend on / rely on : lệ thuộc, dựa vào
  Do up : buộc chặt
  Do away : chấm dứt
  Do with : có liên quan tới
  Do without : không liên quan tới
  Disapprove of : không tán thành
  Differ from : khác với

  E
  Escape from : trốn thoát

  F
  Fight with sb for sth : đánh nhau
  Fine sb for : phạt ai về

  GGive place to : nhường chỗ cho
  Give way to : nhường đường cho
  Get on with = get along with : có mối quan hệ tốt với
  Get on : lên xe
  Get off : xuống xe
  Get out : cút khỏi, ra khỏi
  Go down with / for / against : bị bệnh / tán thành / phản đối
  Go off / out / up / down : nổ / dập tắt / tăng / giảm
  Give in / up / out : nhượng bộ / từ bỏ / thất bại

  K
  Keep pace with : theo kịp

  H
  Hear of / about / from : nghe về ai / về cái gì / nghe tin
  Hope for : hy vọng về

  I
  Infer from : suy ra từ
  Insist on : nài nỉ
  Introduce to sb : giới thiệu với ai

  J
  Join in : tham gia vào

  L
  Lose sight of : mất dấu
  Live on : sống nhờ
  Long for : mong mỏi
  Lose touch with : mất liên lạc
  Lose track of : mất dấu
  Look forward to : mong đợi
  Look at : nhìn vào
  Look up : tra từ (trong từ điển)
  Look after / out / for : chăm sóc / coi chừng / tìm kiếm

  M
  Make use of : sử dụng
  Make room for : dọn chỗ cho
  Make a fuss over : làm ồn ào
  Make allowance for : chiếu cố
  Make fun of : chế nhạo
  Make up : bịa ra
  Make over : chuyển nhượng
  Make out : phân biệt
  Make up to : xu nịnh
  Make off with : đi khỏi

  P
  Put up with : chịu đựng
  Put a stop to : dừng lại
  Pay a visit to : viếng thăm
  Persist on : cố tình
  Prefer … to : thích … hơn
  Prevent….from : ngăn cản
  Punish sb for : phạt ai về
  Participate in : tham gia
  Pay attention to : chú ý
  Put on : mặc vào
  Put off : trì hoãn
  Put out : dập tắt
  Put aside : bỏ qua một bên
  Pay for sth / pay sb : trả tiền
  Play on sb : chơi khăm ai
  Provide sb with sth : cung cấp
  Provide sth for sb : cung cấp

  S
  Supply sb with sth : cung cấp
  Supply sth for sb : cung cấp

  O
  Object to sb / V-ing : phản đối ai / việc gì
  Occur to = happen to : xảy ra
  Offer sb sth = offer sth for sb : đề nghị ai làm gì

  S
  Set off / out : khởi hành
  Stand for : tượng trưng
  Succeed in : thành công về

  TTake care of : chăm sóc
  Take after : trông giống
  Take notice of : chú ý
  Take account of : chú ý đến
  Take into consideration : xem xét
  Take advantage of : lợi dụng, tận dụng
  Take part in : tham gia
  Turn up : xuất hiện, vặn to
  Turn down : bác bỏ, vặn nhỏ
  Turn out : hóa ra
  Turn in : đi ngủ
  Think of sb : nghĩ về ai
  Think about sth : nghĩ về cái gì
  Think to oneself : tự nghĩ

  W
  Wait for : chờ đợi
  Work for : làm việc cho ai
  Work as : làm việc như là

  Expressions

  According to : theo như
  Due to : tại
  Due for : bởi vì
  Except for : ngoại trừ
  Owing to : vì
  On account of : vì
  Because of : vì
  Instead of : thay vì
  In front of : đằng trước
  In terms of : qua, dựa trên
  In charge of : phụ trách
  Apart from : ngoài
  Thanks to : nhờ

  * IN
  In love : đang yêu
  In fact : thực vậy
  In need : đang cần
  In trouble : đang gặp rắc rối
  In general : nhìn chung
  In the end : cuối cùng
  In danger : đang gặp nguy hiểm
  In debt : đang mắc nợ
  In time : kịp lúc
  In other words : nói cách khác
  In short : nói tóm lại
  In brief : nói tóm lại
  In particular : nói riêng
  In turn : lần lượt

  * ON
  On second thoughts : nghĩ lại
  On the contrary : trái lại
  On the average : trung bình
  On one’s own : một mình
  On foot : đi bộ
  On purpose : có mục đích
  On time : đúng giờ
  On the whole : nhìn chung
  On fire : đang cháy
  On and off : thỉnh thoảng
  On the spot : ngay tại chỗ
  On sale : bán giảm giá
  On duty : trực nhật

  * BY
  By sight : biết mặt
  By change : tình cờ
  By mistake : nhầm lẫn
  By heart : thuộc lòng
  By oneself : một mình
  By all means : chắc chắn
  By degrees : từ từ
  By land : bằng đường bộ
  By no means : không chắc rằng không

  * AT
  At times : thỉnh thoảng
  At hand : có thể với tới
  At heart : tận đáy lòng
  At once : ngay lập tức
  At length : chi tiết
  At a profit : có lợi
  At a moment’s notice : trong thời gian ngắn
  At present : bây giờ
  At all cost : bằng mọi giá
  At war : thời chiến
  At a pinch : vào lúc bức thiết
  At ease : nhàn hạ
  At rest : thoải mái
  At least : ít nhất
  At most : nhiều nhất

  * OUT OF
  Out of work : thất nghiệp
  Out of date : lỗi thời
  Out of reach : ngoài tầm với
  Out of money : hết tiền
  Out of danger : hết nguy hiểm
  Out of use : hết sài
  Out of the question : không bàn cãi
  Out of order : hư

  * Under control : đang được kiểm soát
  Under rest : đang bị bắt

  * Within reach : trong tầm với
  * From time to time : thỉnh thoảng

   


  Nobitashizukalove, Gin Baka, skenny99713 bạn khác thích điều này.

 2. sam_alone

  sam_alone Šš¯ÇђµღTướç¯ šŠ Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  10/1/2011
  Bài viết:
  339
  Lượt thích:
  163
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  DD University
  Rất hay. Cảm ơn nhiều!!!
   
 3. alphax

  alphax Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  17/12/2011
  Bài viết:
  659
  Lượt thích:
  232
  Kinh nghiệm:
  43
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  Đại học Kinh tế Huế
  rất bổ ích
  thanks nha
   
 4. hoasimbietkhoc5_1993

  hoasimbietkhoc5_1993 Tôi yêu Nam Định Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  10/2/2012
  Bài viết:
  162
  Lượt thích:
  98
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  Khoa Ngoại Ngữ Đại Học Thái Nguyên
  Chị ơi chị còn gì không chia sẻ tiếp đi
  :KSV@06:
   
 5. letoan1405

  letoan1405 Thành viên mới

  Tham gia:
  25/11/2011
  Bài viết:
  2
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  1
  Trường:
  trường ĐHBK Hà Nội
  cảm ơn nhiều nha
   
 6. josto2014

  josto2014 Thành viên mới

  Tham gia:
  23/6/2014
  Bài viết:
  3
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  1
  uppppppppp
   
 7. meoxinhhh

  meoxinhhh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  6/5/2015
  Bài viết:
  126
  Lượt thích:
  47
  Kinh nghiệm:
  28
  Thật là bổ ích
   
 8. hoatian

  hoatian Thành viên mới

  Tham gia:
  12/7/2016
  Bài viết:
  1
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  1
  học kèm từng nhóm nhỏ thật tiện , mình đi hoc chung với bạn và còn săp xếp được thời giân nủa . nhóm mình 4 người đang học kèm toeic cô nhân bên quan 10 , bạn nào càn bằng thì qua cô học kèm nhé số cô nè 0905 222034
   
 9. trungavata

  trungavata Thành viên mới

  Tham gia:
  17/7/2016
  Bài viết:
  1
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  1
  Mình đang định luyện toeic ,có nghe nói đến Cô Nhân ở Gần đai học bách khoa q10 dạy luyện thi toeic tốt lắm mà giá thì rất sinh viên
   
 10. thanhtuan1122

  thanhtuan1122 Thành viên mới

  Tham gia:
  17/7/2016
  Bài viết:
  1
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  1
  Hôm bữa mình học Cô Nhân ở Cư xá Lữ Gia ... Học ok, thi ok luôn, mà cũng tùy vào bạn à, nhưng chung quy lại mình thấy học đó tốt.
   

Chia sẻ cùng bạn bè


Tìm kiếm liên quan

 1. cách dùng giới từ kèm theo với các từ tương tự như surprised

Đang tải...
TOP