Luật trọng tài thương mại 2010

Thảo luận trong 'Pháp luật đại cương' bắt đầu bởi anhnt.anh, 17/11/2011. — 2.586 Lượt xem

 1. anhnt.anh

  anhnt.anh Quản lý KSV Staff Member Thành viên thân thiết

  Luật trọng tài thương mại 2010

  LUẬT TRỌNGTÀI THƯƠNG MẠI NĂM 2010 (LUẬT SỐ: 54/2010/QH12)


  Posted on 07/07/2010 by Civillawinfor
  Căn cứ Hiến pháp nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điềutheo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
  Quốc hội ban hành Luật Trọng tài thương mại.

  Chương I
  NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Luật này quy định về thẩm quyềncủa Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tàiviên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bêntrong tố tụng trọng tài; thẩm quyền của Tòa án đối với hoạt động trọng tài; tổchức và hoạt động của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, thi hành phán quyết trọngtài.
  Điều 2. Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trọng tài
  1. Tranh chấp giữa các bên phátsinh từ hoạt động thương mại.
  2. Tranh chấp phát sinh giữacác bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.
  3. Tranh chấp khác giữa các bênmà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.
  .........
  .......
  ........
  Điều 81. Hiệu lực thi hành
  1. Luật này có hiệu lực thihành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
  2. Pháp lệnh Trọng tài thương mạisố 08/2003/PL-UBTVQH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.
  3. Các thỏa thuận trọng tài đượcký kết trước ngày Luật này có hiệu lực được thực hiện theo các quy định củapháp luật tại thời điểm ký thỏa thuận trọng tài.
  Điều 82. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
  Chính phủ, Toà án nhân dân tốicao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mìnhquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật;hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lýnhànước.
  Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóaXII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010.
  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
  Nguyễn Phú Trọng
   

  Các file đính kèm:

  mr.ngocchieu thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...