LoiDich - Rain - Ola Svensson

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 626 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    LoiDich - Rain - Ola Svensson

    I remember when we met, Before i was invinsible I thought i'd play it hard to get, Pretend i'm unapproachable Somebody else came along and Took all the chances that i missed Stuck on the sideline i keep thinking There she goes Falling like rain No i don't get to hold her tonight Fallen like rain I was pushed to the back of the line Cause even though i need her love and crave her touch I guess i wasn't fast enough She's falling like rain Just not for me Not for me, no, no Why i took the longest road I'll have to plead insanity It's like my pride put on a show And didn't sell a single seat While i was talking in riddles Somebody else made perfect sense Stuck on the outside i keep thinking There she goes Falling like rain No i don't get to hold her tonight Fallen like rain I was pushed to the back of the line Cause even though i need her love and crave her touch I guess i wasn't fast enough She's falling like rain Just not for me Just not for me What do you do, what do you say When the best thing has passed you by? Where do you go, how do you know, If she'll come back another time? (she's falling like rain) Falling like rain (she's falling like rain) Oohohoh (she's falling like rain) Falling like rain (she's falling) She's falling (she's falling like) Rain (no i dont get to hold her tonight) Won't get to hold her (falling like rain) Falling like rain (i was pushed to the back of the line) Pushed to the back of the line (cause even though i need her love) Need her love (and crave her touch) I guess i wasn't fast enough (she's falling like rain) Just not for me She's falling like rain Anh còn nhớ khi hai ta gặp nhau, Trước đây anh là người vô hình Anh nghĩ rằng mình đã làm cao Anh làm ra vẻ khó gần gũi rồi một người khác đã xuất hiện Và lấy tất cả cơ hội mà anh đã bỏ lỡ Bị mắc kẹt, anh cứ nghĩ rằng Nàng tới Trút xuống như mưa Không, tối nay anh không giữ em lại được Rơi xuống như mưa Anh bị dồn ép tới tận chân tường Vì anh cần em yêu và khao khát được em chạm vào Anh đoán mình đã không đủ nhanh Em đến như con mưa Đúng là không phải vì anh Không phải cho anh, không, không Sao anh lại đi trên con đường dài nhất Anh sẽ phải nài xin Cứ như anh rao bán lòng tự trọng của mình Mà chẳng được ích lợi gì Khi anh cứ mải huyên thuyên dông dài Thì người khác đã diễn đạt hoàn hảo Anh rối bời, anh nghĩ rằng Nàng tới Trút xuống như mưa Không, tối nay anh không giữ em lại được Rơi xuống như mưa Anh bị dồn ép tới tận chân tường Vì anh cần em yêu và khao khát được em chạm vào Anh đoán mình đã không đủ nhanh Em đến như con mưa Đúng là không phải vì anh Không phải cho anh, không, không Bạn làm gì, bạn nói gì? Khi điều tuyệt nhất đã vút qua bạn Bạn đi đến đâu, làm sao bạn biết được ? Nếu nàng quay lại một lần nữa (Nàng tới như mưa) Rơi xuống như mưa (Nàng tới như mưa) Oohohoh (Nàng tới như mưa) Rơi xuống như mưa (Nàng tới...) Nàng đang rơi xuống (Nàng đang rơi xuống tựa..) Mưa (Chẳng thể ôm nàng đêm này) Sẽ không giữ làng nại (Rơi xuống như mưa) Rơi xuống như mưa (Anh bị dồn tới tận chân tường) Dồn tới tận chân tường (Dù có lẽ tôi cần tình yêu của nàng) Cần tình yêu của nàng (Và khao khát được nàng chạm khẽ) Tôi nghĩ mình chẳng đủ nhanh (Nàng rơi xuống như mưa) Chỉ là... không dành cho tôi Nàng rơi xuống như mưa
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP