Lời Dịch - With My X-ray Eyes - Danny Jacob

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 21/10/2011. — 585 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - With My X-ray Eyes - Danny Jacob

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !

  They say that beauty's just skin deep, But I've got a brand new perspective. Your skeleton is symmetrical, And your vascular system's effective. You can't keep secrets from me, 'Cause I can always see it With my X-ray eyes! I got a brand new way of looking at life An altogether different visual spectrum. Sometimes photons behave like a wave, But they're particles when you reflect 'em. But that don't bother me, 'Cause either way I see it With my X-ray eyes! With my X-ray eyes! With my X-ray eyes Họ nói rằng vẻ đẹp đó chỉ là làn da dày, Nhưng tôi đã có một cách nhìn mới. Bộ xương của bạn là cân đối, Và hệ thống mạch máu của bạn hoạt động có hiệu quả. Bạn không thể giữ bí mật của tôi, Vì tôi luôn luôn có thể nhìn thấy nó Với cặp mắt X-quang ! Tôi có một cách nhìn mới về cuộc sống Một hình ảnh quang phổ hoàn toàn khác. Đôi khi hình ảnh hoạt động giống như một làn sóng, Nhưng chúng sẽ là phân tử khi bạn phản ánh chúng. Nhưng đó không làm phiền tôi, Vì một trong hai cách tôi nhìn thấy nó Với cặp mắt X-quang ! Với cặp mắt X-quang ! Với cặp mắt X-quang
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP