1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - With A Little Help From My Friends - The Beatles

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  What would you think if I sang out of tune Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song And I'll try not to sing out of key Oh I get by with a little help from my friends Mm I get high with a little help from my friends Mm going to try with a little help from my friends What do I do when my love is away? (Does it worry you to be alone?) How do I feel by the end of the day? (Are you sad because you're on your own?) Oh I get by with a little help from my friends Mm I get high with a little help from my friends Mm going to try with a little help from my friends (Do you need anybody?) I need somebody to love (Could it be anybody?) I want somebody to love (Would you believe in my love at first sight?) Yes I'm certain that it happens all the time (What do you see when you turn out the light?) I can't tell you, but I know it's mine Oh I get by with a little help from my friends Mm I get high with a little help from my friends Oh I'm going to try with a little help from my friends (Do you need anybody?) I just need somebody to love (Could it be anybody?) I want somebody to love Oh I get by with a little help from my friends Mm going to try with a little help from my friends Oh I get high with a little help from my friends Yes I get by with a little help from my friends With a little help from my friends Bạn sẽ nghĩ gì khi tôi hát sai nhạc Bạn sẽ đứng lên và bỏ tôi mà đi? Cho tôi mượn đôi tai của bạn, tôi sẽ hát cho bạn một bài Và tôi cố sẽ không hát sai một nốt Oh, Tôi vượt qua nhờ chút giúp đỡ từ bạn bè Mm, tôi vươn lên nhờ chút giúp đỡ từ bạn bè Mm, sẽ cố gắng nhờ chút giúp đỡ từ bạn bè Tôi sẽ làm gì khi tình cảm của chúng ta ra đi. ( Bạn có lo lắng khi chỉ còn một mình) Tôi sẽ thấy thế nào vào phút cuối của một ngày? (Bạn buồn vì bạn chỉ có một mình? ) Oh, Tôi vượt qua nhờ chút giúp đỡ từ bạn bè Mm, tôi vươn lên từ nhờ chút giúp đỡ từ bạn bè Mm, sẽ cố gắng nhờ chút giúp đỡ từ bạn bè (Bạn cần ai đó phải không?) "Tôi cần một ai đó để yêu" (Ai cũng được à?) "Tôi muốn một ai đó để yêu" (Bạn có tin chúng ta đã có tình cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên?) "phải, tôi luôn chắc là nó đã như vậy" (Bạn sẽ thấy gì khi , bạn tắt đèn?) Tôi không kể được, nhưng tôi chỉ thấy chính tôi Oh, Tôi vượt qua nhờ chút giúp đỡ từ bạn bè Mm, tôi vươn lên từ nhờ chút giúp đỡ từ bạn bè Mm, sẽ
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...