Lời Dịch - Who I Am - Ola Svensson

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 688 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Who I Am - Ola Svensson

    I don't regret any choices That I've made And what I've become When you follow your passion You can hear It's calling to you Then you start on the journey Let the story unfold CHORUS I breathe in I breathe out Through the changes in life All around me so different But I don't change inside I breathe in I breathe out And always get by I know everything changes But I don't change inside Looking over my shoulder Looking back To where I come from In the mirror I'm older But deep inside I'm still the same child looking back at my journey I don't forget who I am CHORUS I remember where I come from, Where I've been I remember and I know, I can't go back There's only now and it's for real CHORUS Anh không hối tiếc bất cứ chọn lựa Mà anh đã quyết định Và anh đã trở thành như thế nào Khi em theo đuổi tình yêu của mình Em có thể nghe thấy Tình yêu đang gọi em đó Rồi em bắt đầu trên cuộc hành trình Hãy để câu chuyện tiếp diễn CHORUS Anh thở ra thở vào Qua những biến đổi trong cuộc đời Tất cả quanh anh rất khác biệt Nhưng anh không thay đổi lòng mình Anh thở ra thở vào Và luôn luôn chấp nhận Anh biết mọi thứ thay đổi Nhưng lòng anh chẵng đổi thay Nhìn khắp vai anh Anh nhìn lại nơi anh đến Nhìn anh gương anh như già rồi Nhưng sâu thẳm trong lòng này Anh vẫn như đứa trẻ Nhìn lại quảng đường qua Anh không nhớ mình là ai CHORUS Anh nhớ anh đến từ đâu, anh đã ở đâu Anh nhớ lại và anh biết rằng, mình không thể quay lại Đó là điều duy nhất và đó là sự thật CHORUS
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...