Lời Dịch - Wedding Day - UB40

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 877 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Wedding Day - UB40

    Where were you on our wedding day I got the bad news that you went away Where were you little girl I say Where were you on our wedding day Give me back my ring I ain't gonna let you keep a thing Where were you when I said I do Everybody laughing at my fine new suit Now were where you on our wedding day Give me back my ring. I ain't gonna let you keep a thing Now where were you when I searched the town I turned the whole neighbourhood up side down Now where were you little girl I say. Where were you on our wedding day Give me back my ring I ain't gonna let you keep a thing Give me back my ring I ain't gonna let you keep a thing Where were you when I said I do Everybody laughing at my fine new suit Now where were you little girl I say. Where were you on our wedding day Give me back my ring I ain't gonna let you keep a thing Now where were you when I searched the town I turned the whole neighbourhood up side down Now where were you little girl I say. Where were you on our wedding day Give me back my ring I ain't gonna let you keep a thing Em đã ở đâu vào ngày cưới của hai ta vậy Anh đã nhận được tin thật tồi tệ rằng em đã rời đi Em đã ở đâu vậy, cô gái bé bỏng, anh hỏi em đó Em đã ở đâu vào ngày cưới của hai ta vậy Hãy đưa lại chiếc nhẫn của anh Anh sẽ không để em giữ thứ đó nữa Em đã ở đâu khi anh đã nói rằng "Con đồng ý" Mọi người cười vui về bộ com-lê mới của anh Giờ em ở đâu trong ngày cưới của hai ta vậy Hãy đưa lại chiếc nhẫn của anh Anh sẽ không để em giữ thứ đó nữa Giờ em ở đâu khi anh đã tìm khắp thị trấn Anh trở lại thì tất cả đều thay đổi Em đã ở đâu vậy, cô gái bé bỏng, anh hỏi em đó Em đã ở đâu vào ngày cưới của hai ta vậy Hãy đưa lại chiếc nhẫn của anh Anh sẽ không để em giữ thứ đó nữa Hãy đưa lại chiếc nhẫn của anh Anh sẽ không để em giữ thứ đó nữa Em đã ở đâu khi anh đã nói "con đồng ý" Mọi người cười vui về bộ com-lê mới của anh Em đã ở đâu vậy, cô gái bé bỏng, anh hỏi em đó Em đã ở đâu trong ngày cưới của hai ta vậy Hãy đưa lại chiếc nhẫn của anh Anh sẽ không để em giữ thứ đó nữa Giờ em ở đâu khi anh đã tìm khắp thị trấn Anh trở lại thì tất cả đều thay đổi Em đã ở đâu vậy, cô gái bé bỏng, anh hỏi em đó Em đã ở đâu vào ngày cưới của hai ta vậy Hãy đưa lại chiếc nhẫn của anh Anh sẽ không để em giữ thứ đó nữa
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP