1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Uncontrollable (Confesions of Shopahaloic OST) - Adrienne Bailon    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    I'm under your spell (Release me) I'm losing myself (Can't control me..) I'm captured by the way you entice me me me me Can't even flourish and I Feel like I'm hypnotized Feel so energized Do I need to slow down? (Ahh) Cuz' right now I cant seem to find it I kinda like the way its flowing It's uncontrollable And I just cant help it When I try to leave And im right back at it So uncontrollable And I just cant hide it When I try to leave It keeps on pushing me Uncontrollable (mmmmm la da dee la da dum mmmmm) It's uncontrollable It's uncontrollable The pressure is on (tempting) I feel overwhelmed (and I'm speechless) My focus is gone By the beat of your drums drums drums drums I can't even sleep And I cant even analyze Why I'm so tempted by Do I need to slow down? Cuz' right now I cant even find it I kinda like the way it's flowing It's uncontrollable And I just cant help it When I try to leave And im right back at it So uncontrollable And I just cant hide it When I try to leave It keeps on pushing me Uncontrollable (mmmmm la da dee la da dum mmmmm) It's uncontrollable It's uncontrollable The joy that it brings, It over takes me It fufills my fantasies all of my dreams The joy that it brings, It over takes me It keeps on forcing me Keeps on pushing me Uncontrollable And I just cant help it (aaahh oooh) When I try to leave And im right back at it So uncontrollable (It's uncontrollable) And I just cant hide it When I try to leave It keeps on pushing me (keeps on pushin me!) Uncontrollable Uncontrollable And I just cant help it When I try to leave (Try to leave yeah yeah) And im right back at it So uncontrollable And I just cant hide it When I try to leave (oooh oooh oooohhh) It keeps on pushing me Uncontrollable (mmmmm la da dee la da dum mmmmmmmmm) It's uncontrollable It's uncontrollable Em bị anh ếm bùa (xin hãy thả em ra) Em đang đánh mất mình (không thể kiểm soát em) Em bị thu hút bởi cách anh dụ dỗ em Thậm chí không thể mạnh khỏe và em Cảm giác như mình bị thôi miên Cảm thấy trần trề sinh lực Em có cần phải từ tốn lại? Vì ngay bây giờ em có vẻ không thể tìm thấy Em thinh thích cách cảm xúc dâng trào Điều đó không thể kiểm soát được Và em không thể chịu nổi Khi em cố rời khỏi Và lập tức em bật trở về Thật không thể kiểm soát được Và em không thể che giấu được Khi em cố rời bỏ Nó cứ thúc đẩy em Không thể kiểm soát được (mmmmm la da dee la da dum mmmmm) Không thể kiểm soát được Không thể kiểm soát được Áp lực đang đè lên (hấp dẫn) Em cảm giác tràn ngập (và em không nói nên lời) Sự tập trung của em đã mất Bởi tiếng trống của anh Em thậm chí không thể ngủ Và em thậm chí không thể phân tích được Tại em lại bị quá hấp dẫn bởi anh Em có cần chậm rãi lại? Vì giờ thậm chí em không thể tìm thấy Em thinh thích cách cảm xúc dâng trào [Điệp khúc] (mmmmm la da dee la da dum mmmmm) Không thể kiểm soát được Không thể kiểm soát được Niềm vui mà cảm xúc mang đến Xâm chiến con người em Lấp đầy những ảo mộng của em Tất cả những giấc mơ của em Niềm vui mà cảm xúc mang đến Xâm chiến con người em Cảm xúc cứ ép buộc em Cứ thúc đẩy em [Điệp khúc] [x2[ (mmmmm la da dee la da dum mmmmmmmmm) Không thể kiểm soát được Không thể kiểm soát được
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...