Lời Dịch - Thunder - The Prodigy

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 715 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Thunder - The Prodigy

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  I hear thunder but there's no rain This kind of thunder breaks walls and window pane I hear thunder but there's no rain This kind of thunder T-t-thunder T-t-inside T-t-thunder T-t-thunder T-t-inside T-t-thunder I hear thunder but there's no rain This kind of thunder breaks walls and window pane I hear thunder but there's no rain This kind of thunder I hear thunder but there's no rain This type of thunder breaks walls and window pane I hear thunder but there's no rain This type of thunder breaks walls and window pane Inside T-t-thunder T-t-inside T-t-thunder I hear thunder but there's no rain This type of thunder breaks walls and window pane I hear thunder but there's no rain This type of thunder breaks walls and window pane I hear thunder but there's no rain This kind of thunder breaks walls and window pane I hear thunder but there's no rain This kind of thunder I hear thunder but there's no rain This type of thunder breaks walls and window pane I hear thunder but there's no rain This type of thunder breaks walls and window pane Tôi nghe thấy tiếng sét nhưng chẳng hề có mưa rơi Loại sét này đánh tan những bức tường và ô cửa sổ Tôi nghe thấy tiếng sét nhưng chẳng hề có mưa rơi Loại sét này T-T-sấm sét T-T-bên trong T-T-sấm sét T-T-sấm sét T-T-bên trong T-T-sấm sét Tôi nghe thấy tiếng sét nhưng chẳng hề có mưa rơi Loại sét này đánh tan những bức tường và ô cửa sổ Tôi nghe thấy tiếng sét nhưng chẳng hề có mưa rơi Loại sét này Tôi nghe thấy tiếng sét nhưng chẳng hề có mưa rơi Kiểu sét này đánh tan những bức tường và ô cửa sổ Tôi nghe thấy tiếng sét nhưng chẳng hề có mưa rơi Kiểu sét này đánh tan những bức tường và ô cửa sổ Bên trong T-T-sấm sét T-T-bên trong T-T-sấm sét Tôi nghe thấy tiếng sét nhưng chẳng hề có mưa rơi Kiểu sét này đánh tan những bức tường và ô cửa sổ Tôi nghe thấy tiếng sét nhưng chẳng hề có mưa rơi Kiểu sét này đánh tan những bức tường và ô cửa sổ Tôi nghe thấy tiếng sét nhưng chẳng hề có mưa rơi Loại sét này đánh tan những bức tường và ô cửa sổ Tôi nghe thấy tiếng sét nhưng chẳng hề có mưa rơi Loại sét này Tôi nghe thấy tiếng sét nhưng chẳng hề có mưa rơi Kiểu sét này đánh tan những bức tường và ô cửa sổ Tôi nghe thấy tiếng sét nhưng chẳng hề có mưa rơi Kiểu sét này đánh tan những bức tường và ô cửa sổ
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP