1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - The Only Hope For Me Is You - My Chemical Romance

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  (Remember me, remember me) Remember me Remember me Remember me Remember me Where, where will we stand When all the lights go out Across these city streets Where were you when All of the embers fell I still remembered them Covered in ash Covered in glass Covered in all my friends I still think of the bombs they built If there's a place that I could be Then I'd be another memory Can I be the only hope for you? Because you're the only hope for me And if we can't find where we belong We'll have to make it on our own Face all the pain and take it on Because the only hope for me is you alone How would you be Many years after the disasters That we've seen What if we learned Of all the people burning Purifying flame I'll say it's okay I know you can tell And though you can see me smile I still think of the guns they sell If there's a place that I could be Then I'd be another memory Can I be the only hope for you? Because you're the only hope for me And if we can't find where we belong We'll have to make it on our own Face all the pain and take it on Because the only hope for me is you alone The only hope for me The only hope for me is you The only hope for me is you The only hope for me is you The only hope for me is you The only hope is! If there's a place that I could be Then I'd be another memory Can I be the only hope for you? Because you're the only hope for me And if we can't find where we belong We'll have to make it on our own Face all the pain and take it on Because the only hope for me is you alone The only hope for me is you (Remember me) The only hope for me is you alone (Remember me) The only hope for me is you (Remember me) The only hope for me is you alone (Remember me) The only hope for me is you (Remember me) The only hope for me is you The only hope for me is you The only hope for me is you alone! (Remember me, remember me, remember me, remember me) (Nhớ đến tôi, nhớ đến tôi) Nhớ đến tôi Nhớ đến tôi Nhớ đến tôi Nhớ đến tôi Chúng ta, chúng ta sẽ đứng đâu đây Khi ánh đèn vụt tắt Băng qua những con đường Em ở đâu Khi tro bụi trút xuống Tôi vẫn còn nhớ những con người ấy Trong tàn tro Những mảnh thủy tinh vỡ vụn vùi lấp Bao bạn bè Tôi vẫn nghĩ về những quả bom ấy Nếu tôi có thể tới một chốn xa lạ Thì tôi sẽ trở thành một ký ức khác Tôi có thể là niềm hy vọng duy nhất của em không? Vì tôi chỉ có một tia hy vọng là em thôi Và nếu chúng ta không thể tìm thấy nơi ta thuộc về Mình sẽ phải tự tạo nên nó Đối mặt với tất cả nỗi đau và tiến bước Vì niềm hy vọng duy nhất của đời tôi, chỉ có em thôi Em sẽ thế nào Bao năm trôi qua sau tấn bi kịch Chúng ta đã chứng kiến Nếu mình được học hỏi Từ những con người đã nhen nhóm Ngọn lửa thanh sạch Tôi sẽ nói không sao cả Tôi biết em có thể hiểu Và dù em thấy tôi mỉm cười Tôi vẫn nghĩ về những khẩu súng họ rao bán Nếu tôi có thể tới một chốn xa lạ Thì tôi sẽ trở thành một ký ức khác Tôi có thể là niềm hy vọng duy nhất của em không? Vì tôi chỉ có một tia hy vọng là em thôi Và nếu chúng ta không thể tìm thấy nơi ta thuộc về Mình sẽ phải tự tạo nên nó Đối mặt với tất cả nỗi đau và tiến bước Vì niềm hy vọng duy nhất của đời tôi, chỉ có em thôi Niềm hy vọng duy nhất của tôi Niềm hy vọng duy nhất của tôi là em Niềm hy vọng duy nhất của tôi là em Niềm hy vọng duy nhất của tôi là em Niềm hy vọng duy nhất của tôi là em Niềm hy vọng duy nhất! Nếu tôi có thể tới một chốn xa lạ Thì tôi sẽ trở thành một ký ức khác Tôi có thể là niềm hy vọng duy nhất của em không? Vì tôi chỉ có một tia hy vọng là em thôi Và nếu chúng ta không thể tìm thấy nơi ta thuộc về Mình sẽ phải tự tạo nên nó Đối mặt với tất cả nỗi đau và tiến bước Vì niềm hy vọng duy nhất của đời tôi, chỉ có em thôi Niềm hy vọng duy nhất của tôi chỉ có em mà thôi (Nhớ đến tôi) Niềm hy vọng duy nhất của tôi chỉ có em mà thôi (Nhớ đến tôi) Niềm hy vọng duy nhất của tôi chỉ có em mà thôi (Nhớ đến tôi) Niềm hy vọng duy nhất của tôi chỉ có em mà thôi (Nhớ đến tôi) Niềm hy vọng duy nhất của tôi chỉ có em mà thôi (Nhớ đến tôi) Niềm hy vọng duy nhất của tôi là em Niềm hy vọng duy nhất của tôi là em Niềm hy vọng duy nhất của tôi chỉ có em thôi! (Nhớ đến tôi, nhớ đến tôi, nhớ đến tôi, nhớ đến tôi)
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP