1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - The Most Beautiful Part About This Is - David Archuleta

    I try to understand the things your dealing with My heart goes out to you my friend Some how you've stuck this out. Some would call it tragedy, but you know it's a blessing. Just look how you've grown my sweetest friend. May angels lift you till the end. She saidlook to the sky not the ocean. When all seams lost and forever bleek, that's the time you must fall you to your knees Here I know through your faith Christ can heal all. But till that day we must have faith He words to me will never change. Just look how you've grown my sweetest friend. May angels lift you till the end. She saidlook to the sky not the ocean. When all seams lost and forever bleek, that's the time you must fall you to your knees And by his grace, you'll see his face. On that day you shall rejoice. Through his mercy you'll hear his voice. Arise and walk my son, let your burden be gone. Just look how you've grown my sweetest friend. May angels lift you till the end. She saidlook to the sky not the ocean. When all seams lost and forever bleek, that's the time you must fall you to your knees. Tớ cố hiểu được những chuyện cậu đang phải đương đầu là gì Trái tim này của tớ là dành cho cậu, bạn thân yêu ạ ^^ Không hiểu sao cậu lại chết mê chết mệt điều ấy Vài người gọi đó thật đáng buồn, nhưng cậu biết mà Đó là điềm lành Cậu bạn dễ thương nhất thế gian ơi, Chỉ cần nhìn xem cậu đã lớn lên như thế nào thôi Các thiên thần có thể nhấc bổng cậu lên tít đường chân trời Cô ấy từng nói "Hãy tin vào trời cao, không phải là biển cả" Khi dường như đã mất tất cả, sắp chìm vào hoang vắg mãi mãi Là lúc cậu nên quỳ gối xuống Ở đây tớ cũng hiểu, qua niềm tin của cậu Đấng cứu thế có thể làm lành mọi đau thương Nhưng ta vẫn phải có lòng tin cho đến ngày đó Lời Người nói mãi mãi không đổi thay Cậu bạn dễ thương nhất thế gian ơi, Chỉ cần nhìn xem cậu đã lớn lên như thế nào thôi Các thiên thần có thể nhấc bổng cậu lên tít đường chân trời Cô ấy từng nói "Hãy tin vào trời cao, không phải là biển cả" Khi dường như đã mất tất cả, sắp chìm vào hoang vắg mãi mãi Là lúc cậu nên quỳ gối xuống Đội ơn Chúa, rồi cậu sẽ được thấy mặt Người Vui mừng khôn xiết vào ngày hôm đó Nhờ lòng bác ái của Chúa, cậu sẽ nghe thấy giọng nói của Người "Đứng dậy và bước đi nào, con trai của ta. Để những gánh nặng trong con biến mất" Cậu bạn dễ thương nhất thế gian ơi, Chỉ cần nhìn xem cậu đã lớn lên như thế nào thôi Các thiên thần có thể nhấc bổng cậu lên tít đường chân trời Cô ấy từng nói "Hãy tin vào trời cao, không phải là biển cả" Khi dường như đã mất tất cả, sắp chìm vào hoang vắg mãi mãi Là lúc cậu nên quỳ gối xuống
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP