1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - The Fox Went Out On A Chilly Night - Various Artists    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    The fox went out for a chase one night prayed to the moon to give him light for he had many a mile to go that night before he reached the town-o town-o town-o he had many a mile to go that night before he reached the town-o. Một đêm, chú cáo lang thang rượt đuổi Mong cho vầng trăng tỏa rạng đường chú đi Bởi vì chú phải rong ruổi nhiều dặm Trước khi chú đến được thị trấn Chú phải rong ruổi nhiều dặm Trước khi chú đến được thị trấn
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP