1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - The Devil's Right Hand - OST Brokeback Mountain - Steve Earle

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  About the time that Daddy left to fight the big war I saw my first pistol in the general store In the general store, when I was thirteen Thought it was the finest thing I ever had seen So l asked if I could have one someday when I grew up Mama dropped a dozen eggs, she really blew up She really blew up and I didn't understand Mama said the pistol is the devil's right hand The devil's right hand, the devil's right hand Mama said the pistol is the devil's right hand My very first pistol was a cap and ball Colt Shoot as fast as lightnin' but it loads a mite slow Loads a mite slow and soon I found out It can get you into trouble but it can't get you out So then I went and bought myself a Colt 45 Called a peacemaker but I never knew why Never knew why, I didn't understand Cause Mama said the pistol is the devil's right hand Well I get into a card game in a company town Caught a miner cheating I shot the dog down Shot the dog down, watched the man fall Never touched his holster, never had a chance to draw The trial was in the morning and they drug me out of bed Asked me how I pleaded, not guilty I said Not guilty I said, you've got the wrong man Nothing touched the trigger but the devil's right hand Lúc mà cha rời nhà ra chiến trận Tôi đã thấy khẩu súng lục đầu tiên của tôi trong cửa hàng bách hóa Trong cái cửa hàng bách hóa, khi tôi mới 13 tuổi Nghĩ rằng đó là món đồ tốt nhất mà tôi từng nhìn thấy Vì thế tôi hỏi liệu một ngày nào đó khi lớn lên, tôi có thể có một khẩu không Mẹ đánh rơi cả tá trứng, bà thật sự bị sốc Mẹ thật sự bị sốc và tôi không hiểu (tại sao) Mẹ nói khẩu súng là bàn tay mặt của quỷ dữ Bàn tay mặt của quỷ dữ [x2] Mẹ nói khẩu súng là bàn tay mặt của quỷ dữ Khẩu súng lục đầu tiên của tôi là một khẩu côn đạn bi Bắn nhanh như sét nhưng nạp đạn hơi chậm Nạp đạn hơi chậm và tôi cũng sớm phát hiện ra Nó có thể đưa bạn dính vào rắc rối nhưng không thể giúp bạn thoát ra được Vì thế tôi đi mua cho mình một khẩu côn 45 Người ta gọi nó là khẩu Tạo hòa bình nhưng tôi không bao giờ biết tại sao Chẳng bao giờ biết tại sao, tôi không hiểu Vì mẹ nói khẩu súng là bàn tay mặt của quỷ dữ Tôi chơi đánh bài ở thị trấn bên cạnh Phát hiện một thợ mỏ gian lận, tôi bắn hạ gã Bắn hạ gã đó, nhìn hắn gục xuống Không bao giờ chạm đến bao súng của hắn, chẳng có cơ hội để rút súng ra Phiên tòa diễn ra vào buổi sáng và họ lôi tôi ra khỏi giường Hỏi tôi xem tôi biện hộ thế nào, tôi nói mình vô tội Tôi nói mình vô tội, các người bắt lầm người rồi Chẳng có cái gì đụng vô cò súng ngoại trừ bàn tay mặt của quỷ
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP