1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Stand With You (ft. Lavina Williams) - J.Williams    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    Stand With You I can see the world now , its getting crazy , Cant believe things are getting out of control . So much hating and debating , of how the way we should stand up for our people against right , it seems hopeless to make changes , but you gotta do something to make a new life, we’re gonna hold on and believe that , gonna make it through any type of weather . Chorus : I’ll stand with you , I’ll Stand with you , through any storm we’ll go through it all , I’ll Stand With You ,I’ll Stand With You , We’ll fight the fight and pull through the night , I’ll stand with you , I’ll Stand with you , (with L.Williams) No matter what the cost i will , I’ll stand with you , I’ll stand with you ,(with L.Williams) I will stand with you . Lavina: Broken Homes and sad faces , Lonely children fighting for each breath everyday , I see the homeless so much pain and rejection , Dont know how they deal with broken dreams, It Seems hopeless to make changes , but i gotta do something to make a new life , I'm gonna hold on and believe that , I'm gonna make it through any type of weather . Chorus : I’ll Stand with you , I’ll stand with you , (J.Williams) Through any storm we’ll go through it all , (:L.Williams) I’ll Stand with you , I’ll stand with you , (J.Williams) We’ll fight the fight and pull through the night, (L.Williams) I’ll stand with you , I’ll stand with you , (J.Williams) No matter what the cost i will , (L.Williams) I’ll Stand with you , I’ll Stand with you , (J.Williams) I will stand with you .(L.Williams) Bridge : If we stand together we can make it a difference now , Take a chance and stand from higher grounds , We can change the world if we stand tall and fight the fight , Make it a better place for the world to breathe in . Chorus : I’ll Stand with you , I’ll stand with you , (J.Williams) Through any storm we’ll go through it all , (:L.Williams) I’ll Stand with you , I’ll stand with you , (J.Williams) We’ll fight the fight and pull through the night, (L.Williams) I’ll stand with you , I’ll stand with you , (J.Williams) No matter what the cost i will , (L.Williams) I’ll Stand with you , I’ll Stand with you , (J.Williams) I will stand with you .(L.Williams) Sát Cánh Bên Bạn Tôi chợt nhận ra thế giới bây giờ, thật điên rồ Không thể tin rằng quá nhiều điều đã ngoài tầm kiểm soát Quá nhiều căm thù và cãi cọ Ta nên làm gì với những người đang chống lại lẽ phải Dường như không còn hy vọng nào để thay đổi nữa Nhưng bạn phải hành động vì một cuộc sống mới Chúng ta sẽ đoàn kết với niềm tin Nghịch cảnh sẽ thay đổi Tôi sẽ cùng bạn, tôi sẽ cùng bạn Vượt qua mọi trở ngại, chúng ta sẽ vượt qua tất cả Tôi sẽ cùng bạn, tôi sẽ cùng bạn Chúng ta tranh đấu và vượt qua cảnh tối tăm Tôi sẽ cùng bạn, tôi sẽ cùng bạn Với bất cứ giá nào Tôi sẽ cùng bạn, tôi sẽ cùng bạn Tôi sẽ cùng bạn Những gia đình tan vỡ và những gương mặt buồn bã Những đứa trẻ cô độc hằng ngày giành giật sự sống Những người vô gia cư đã chịu quá nhiều sự ruồng rẫy và những đau đớn Không biết họ chung sống với những giấc mơ dang dở như thế nào Dường như không còn hy vọng nào để thay đổi nữa Nhưng tôi phải hành động vì một cuộc sống mới Tôi sẽ góp sức với niềm tin Tôi sắp làm nghịch cảnh này thay đổi Tôi sẽ cùng bạn, tôi sẽ cùng bạn Vượt qua mọi trở ngại, chúng ta sẽ vượt qua tất cả Tôi sẽ cùng bạn, tôi sẽ cùng bạn Chúng ta tranh đấu và vượt qua cảnh tối tăm Tôi sẽ cùng bạn, tôi sẽ cùng bạn Với bất cứ giá nào Tôi sẽ cùng bạn, tôi sẽ cùng bạn Tôi sẽ cùng bạn Nếu chúng ta đoàn kết chúng ta có thể thay đổi hiện thực này Nắm lấy cơ hội và đứng lên bục cao hơn Chúng ta có thể thay đổi thế giới nếu ngẩng cao đầu và đấu tranh Biến nó thành một nơi đẹp hơn cho sự sống của thế giới. Tôi sẽ cùng bạn, tôi sẽ cùng bạn Vượt qua mọi trở ngại, chúng ta sẽ vượt qua tất cả Tôi sẽ cùng bạn, tôi sẽ cùng bạn Chúng tranh đấu và vượt qua cảnh tối tăm Tôi sẽ cùng bạn, tôi sẽ cùng bạn Với bất cứ giá nào Tôi sẽ cùng bạn, tôi sẽ cùng bạn Tôi sẽ cùng bạn
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP