1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Somewhere Out There (ft. James Ingram) - Linda Ronstadt    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    [Linda Ronstadt] Somewhere out there Beneath the pale moonlight Someone's thinking of me And loving me tonight [James Ingram] Somewhere out there Someone's saying a prayer That we'll find one another In that big somewhere out there And even though I know how very far apart we are It helps to think we might be wishing On the same bright star [Linda Ronstadt] And when the night wind starts to sing a lonesome lullaby It helps to think we're sleeping Underneath the same big sky [Linda Ronstadt & James Ingram] Somewhere out there If love can see us through Then we'll be together Somewhere out there Out where dreams come true [James Ingram] And even though I know how very far apart we are It helps to think we might be wishing On the same bright star [Linda Ronstadt] And when the night wind starts to sing a lonesome lullaby It helps to think we're sleeping Underneath the same big sky [Linda Ronstadt & James Ingram] Somewhere out there If love can see us through Then we'll be together Somewhere out there Out where dreams come true [Linda Ronstadt] Đâu đó ngoài kia Dưới ánh trăng mờ ảo Có ai đó đang nghĩ đến tôi và yêu thương tôi đêm nay [James Ingram] Nơi nào đó ngoài kia Có người đang nguyện cầu Rằng chúng ta sẽ tìm thấy nhau trong thế giới rộng lớn ngoài kia Và dù anh biết chúng ta xa cách nhường nào Điều đó khiến anh biết có thể ta đều đang ước nguyện Dưới cùng một vì sao lấp lánh [Linda Ronstadt] Và khi ngọn gió đêm bắt đầu dạo khúc ca đơn côi Nó giúp ta nghĩ rằng ta đang cùng ngon giấc Dưới cùng một bầu trời bao la [Linda Ronstadt & James Ingram] Nơi nào đó ngoài kia Nếu tình yêu có thể giúp ta vượt qua Thì ta sẽ bên nhau mãi mãi Đâu đó ngoài kia Nơi những giấc mơ thành sự thật [James Ingram] Và dù anh biết chúng ta xa cách nhường nào Nhưng điều đó khiến anh biết có thể ta đều đang nguyện cầu Dưới cùng một vì sao lấp lánh [Linda Ronstadt] Và khi ngọn gió đêm bắt đầu dạo khúc ca đơn côi Nó giúp ta nghĩ rằng ta đang cùng ngon giấc Dưới cùng một bầu trời bao la [Linda Ronstadt & James Ingram] Nơi nào đó ngoài kia Nếu tính yêu có thể giúp ta vượt qua Thì ta sẽ bên nhau mãi mãi Đâu đó ngoài kia Nơi những giấc mơ thành sự thật
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP