Lời Dịch - Snow (hey oh) - Red Hot Chilli Peppers

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 2.612 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Snow (hey oh) - Red Hot Chilli Peppers

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  Snow(hey oh) Come to decide that the things that I tried Were in my life just to get high on When I sit alone come get a little known But I need more than myself this time Step from the road to the sea to the sky And I do believe it, we rely on When I lay it on come get to play it on All my life to sacrifice Refrain: Hey oh, listen what I say, oh I got your hey oh, now listen what I say, oh When will I know that I really can't go To the well once more time to decide on When it's killing me, when will I really see All that I need to look inside Come to believe that I better not leave Before I get my chance to ride When it's killing me, what do I really need All that I need to look inside Refrain: Hey oh, listen what I say, oh Come back and hey oh, look at what I say, oh Stick: The more I see, the less I know The more I like to let it go Hey oh, whoa Deep beneath the cover of another perfect wonder Where it's so white as snow Privately divided by a world so undecided And there's nowhere to go In between the cover of another perfect wonder And it's so white as snow Running through a field where all my tracks will be concealed And there's nowhere to go When to descend to amend for a friend All the channels that have broken down Now you bring it up, I'm gonna ring it up Just to hear you sing it out Step from the road to the sea to the sky And I do believe what we rely on When I lay it on, come get to play it on All my life to sacrifice Refrain: Hey oh, listen what I say, oh I got your hey oh, listen what I say, oh Stick: The more I see, the less I know The more I like to let it go Hey oh, whoa Deep beneath the cover of another perfect wonder Where it's so white as snow Privately divided by a world so undecided And there's nowhere to go In between the cover of another perfect wonder Where it's so white as snow Running through the field where all my tracks will be concealed And there's nowhere to go I said hey, hey yeah, oh yeah, tell my love now Hey, hey yeah, oh yeah, tell my love now Deep beneath the cover of another perfect wonder Where it's so white as snow Privately divided by a world so undecided And there's nowhere to go Deep beneath the cover of another perfect wonder Where it's so white as snow Running through the field where all my tracks will be concealed And there's nowhere to go I said hey, oh yeah, oh yeah, tell my love now Hey, hey yeah, oh yeah [di.ch jum` nha' may' ba.n ] hjx Đến và quyết định những thứ đó mà Tôi thử. Trong cuộc sống (của) tôi chỉ để trở nên cao Trên. Khi Tôi ngồi một mình Đến nơi Một ít được biết. Nhưng Tôi cần nhiều hơn so với tự mình thời gian này. Bước từ con đường đến biển tới bầu trời . Và Tôi tin nó, Chúng tôi Tin cậy. Khi Tôi đặt nó Trên Đến nơi Hiểu được để chơi nó Trên. Mọi cuộc sống (của) tôi để hy sinh. Kiềm chế: . Ê ồ, Nghe những gì Tôi nói ồ. Tôi Có Các bạn Ê ồ, Bây giờ nghe những gì Tôi nói ồ. Khi nào Tôi sẽ biết điều đó Tôi Thật sự Dissuation ' T đi. Tới giếng một lần nữa thời gian để quyết định về. Khi nào nó Đang giết chết tôi, Khi là ý định Tôi thật sự nhìn thấy. Mọi thứ Tôi cần trông ở trong. Đến và tin tưởng rằng Tôi tốt hơn không bỏ đi. Trước khi Tôi có cơ hội (của) Tôi để cưỡi. Khi nào nó Đang giết chết tôi cái gì Tôi thật sự cần hay không. Mọi thứ Tôi cần trông ở trong. Kiềm chế:. Ê ồ, Nghe những gì Tôi nói ồ. Trở lại Và Ê ồ, cái nhìn tại điều mà Tôi nói, ồ. Kẹt:. Tôi nhìn thấy càng nhiều, Tôi biết càng ít. Tôi thích để cho nó đi càng nhiều. Ê ồ, whoa. Sâu ở dưới vỏ (của) sự kinh ngạc hoàn hảo khác. ở đâu nó Vì thế là màu trắng như tuyết. Riêng tư chia cắt bởi một thế giới lưỡng lự như vậy. Và ở đó Sẽ không nơi nào đi. Trong giữa vỏ (của) sự kinh ngạc hoàn hảo khác. Và Nó Vì thế là màu trắng như tuyết. Chạy qua một lĩnh vực ở đâu mọi những vệt (của) tôi sẽ được giấu. Và ở đó Sẽ không nơi nào đi. Khi nào để đi xuống để sửa đổi (cho) một bạn. Mọi kênh mà đã hỏng. Giờ bạn mang nó lên trên, Tôi Small pagoda Sẽ gọi nó. Chỉ nghe thấy bạn hát nó ở ngoài. Bước từ con đường đến biển tới bầu trời. Và Tôi tin cái gì chúng tôi tin cậy. Khi Tôi đặt nó Trên, Đến nơi Hiểu được để chơi nó Trên. Mọi cuộc sống (của) tôi để hy sinh. Kiềm chế:. Ê ồ, Nghe những gì Tôi nói ồ. Tôi Có Các bạn Ê ồ, Nghe những gì Tôi nói ồ. Kẹt:. Tôi nhìn thấy càng nhiều, Tôi biết càng ít. Tôi thích để cho nó đi càng nhiều. Ê ồ, whoa. Sâu ở dưới vỏ (của) sự kinh ngạc hoàn hảo khác. ở đâu nó Vì thế là màu trắng như tuyết. Riêng tư chia cắt bởi một thế giới lưỡng lự như vậy. Và ở đó Sẽ không nơi nào đi. Trong giữa vỏ (của) sự kinh ngạc hoàn hảo khác. ở đâu nó Vì thế là màu trắng như tuyết. Chạy qua lĩnh vực ở đâu mọi những vệt (của) tôi sẽ được giấu. Và ở đó
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP