1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Si Deus Me Relinquit (Kuroshitsuji Theme Song) - Black Box    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    ==Latin== Si deus me relinquit, Ego deum relinquo. Solus oppressus nigram clavem habere potest Omnias ianuas praecludo, Sic omnias precationes obsigno Sed, Qui me defendet Ab me terribilissimo ipse? ==Eng Trans== If God has forsaken me, Then I shall forsake God, too. Only the oppressed may possess a black key I close all doors, Thus I seal away all prayers However, Who protects me From the me who is most terrible ? Nếu Chúa bỏ rơi ta, Thì ta cũng nên từ bỏ Người Chỉ có những áp bức nắm chiếc chìa khoá đen trong tay Ta sẽ khoá lại những cánh cửa Và giam cầm những lời nguỵên cầu Nhưng, Ai sẽ bảo vệ ta Khỏi con người ta mục nát?
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP