Lời Dịch - She Is - Clazziquai

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 788 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - She Is - Clazziquai

    Kanji 숨겨왔던 나의 수줍은 마음 모두 네게 줄게 예이예~ 차가운 나를 움직이는 너의 미소 닫혀있던 나의 어두운 마음 모두 네게 열게 예이예~ 지독한 네게 의미를 준 너의 사랑 처음엔 알 수 없던 너만의 향기가 느껴져 시간이 흐를수록 나는 변하고 변하네 오 내 세상 가득 빛을 내리고 she is the girl What she is the one 모든 건 너로인해 변해 숨겨왔던 나의 수줍은 마음 모두 네게 줄게 예이예~ 차가운 나를 움직이는 너의 미소 처음엔 알 수 없던 너만의 향기가 느껴져 세상은 네가 있어 변해 Let it change 닫혀있던 나의 어두운 마음 모두 네게 열게 예이예~ 지독한 내게 의미를 준 너의 사랑 숨겨왔던 나의 수줍은 마음 모두 네게 줄게 예이예~ 차가운 나를 움직이는 너의 미소 닫혀있던 나의 어두운 마음 모두 네게 열게 예이예~ 지독한 내게 의미를 준 너의 사랑 차가운 내게 온기를 준 너의 미소.. Romanji soom kyuh wahss duhn na eh soo joop eun ma eum moh doo neh keh jool kkeh ( yeh ee yeh) j’ah kah oon na reul oom jik ee neun nuh eh mi soh daht hyuh iss duhn na eh uh doo oon ma eum moh doo neh keh yuhl kkeh (yeh ee yeh) ji dook han nae keh eui mi reul joon nuh eh sarang j’uh eum ehn ahl soo ups duhn nuh man eh hyang ki ka neu kkyuh jyuh shi kan ee heu reul soo rok na neun buyn ha koh byun ha neh oh nae seh sang ka deuk bij eun nae ri koh She is the girl She is the one moh deun kuhn nuh roh ihn hae byun hae( eum wo uh) soom kyuh wahss duhn na eh soo joop eun ma eum moh doo neh keh jool kkeh ( yeh ee yeh) j’ah kah oon na reul oom jik ee neun nuh eh mi soh j’uh eum ehn ahl soo ups duhn nuh man eh hyang ki ka neu kkyuh jyuh seh sang eun ni ka iss uh byun hae Let is change daht hyuh iss duhn na eh uh doo oon ma eum moh doo neh keh yuhl kkeh (yeh ee yeh) ji dook han nae keh eui mi reul joon nuh eh sarang soom kyuh wahss duhn na eh soo joop eun ma eum moh doo neh keh jool kkeh ( yeh ee yeh) j’ah kah oon na reul oom jik ee neun nuh eh mi soh daht hyuh iss duhn na eh uh doo oon ma eum moh doo neh keh yuhl kkeh (yeh ee yeh) ji dook han nae keh eui mi reul joon nuh eh sarang( yeh yeh) j’ah ka oon nae keh ohn ki reul joon nuh eh mi soh Translation I'll give you the nervous feelings I've hidden Yeah~ Your beauty moved my coldness I'll open up my tightly shut feelings to you Yeah~ Your love gave your strong personality a purpose I didn't at first, but now I can feel your presence As time passes, I'm changing more and more Oh this world shines down bright light She is the girl What she is the one Everything changes for you I'll give you the nervous feelings I've hidden Yeah~ Your beauty moved my coldness I didn't at first, but now I can feel your presence The world only changes with you in it Let it change I'll open up my tightly shut feelings to you Yeah~ Your love gave your strong personality a purpose I'll give you the nervous feelings I've hidden Yeah~ Your beauty moved my coldness I'll open up my tightly shut feelings to you Yeah~ Your love gave your strong personality a purpose Your beauty moved my coldness.. Anh sẽ tặng em cảm giác âu lo anh đã che giấu yeah~ Vẻ đẹp của em xóa tan lạnh lẽo nơi anh Anh sẽ mở ra những cảm giác anh chôn chặt cho em yeah~ Tình yêu của em cho em tính cách mạnh mẽ, một mục đích Thuở đầu anh không hề nhận ra, nhưng bây giờ anh có thể cảm thấy sự hiện diện của em Thời gian trôi, anh ngày càng thay đổi Oh, thế giới này chiếu xuống ánh sáng chói lòa Cô ấy là người con gái, là cô gái duy nhất Mọi thứ thay đổi đối với em mà thôi Anh sẽ tặng em cảm giác âu lo anh đã che giấu yeah~ Vẻ đẹp của em xóa tan lạnh lẽo nơi anh Thuở đầu anh không hề nhận ra, nhưng bây giờ anh có thể cảm thấy sự hiện diện của em Thế giới chỉ thay đổi khi có em Hãy để nó thay đổi đi Anh sẽ mở ra những cảm giác anh chôn chặt cho em yeah~ Tình yêu của em cho em tính cách mạnh mẽ, một mục đích Anh sẽ tặng em dũng khí, anh đã trốn yeah~ Vẻ đẹp của em xóa tan lạnh lẽo nơi anh Anh sẽ mở ra những cảm giác anh chôn chặt cho em yeah~ Tình yêu của em cho em tính cách mạnh mẽ, một mục đích Vẻ đẹp của em xóa tan lạnh lẽo nơi anh
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...